Kvalitet

Om kvalitet

Arbejdet med kvalitet skal sikre en høj faglighed i undervisningen, således den enkelte elev bliver udfordret til at indfri sit højeste potentiale. At vurdere om uddannelser og uddannelsesinstitutioner lever op til de lovpligtige mål er et vigtigt bidrag til at sikre kvaliteten. Hvis ikke vi ved, hvor vi står, er det svært at sige, hvordan vi kommer derhen, hvor vi skal.

Men at måle og dokumentere kvalitet skaber ikke i sig selv uddannelser i verdensklasse. Der er også brug for viden om, hvad der virker, og kompetence til at kunne omsætte viden til konkrete handlinger.

Det er dette arbejde og den opsamlede viden, du kan læse mere om på disse sider og under hver enkelt uddannelse.