Om kvalitet

Kvalitetssikrings- og planlægningssystem på Rybners

På Rybners arbejdes med et kvalitetsudviklingssystem, som sikrer kvalitets og planlægning på 4 niveauer:

  1.        Mission og kvalitetssikring
  2.        Strategisk planlægning og budgettering.
  3.        Taktisk planlægning.
  4.        Operationel planlægning

Missionen udgør sammen med TQM-filosofien grundlaget for ledelses- og kvalitetsudvikling på skolen. Da missionen er fundamental for Rybners, revideres den som udgangspunkt kun hvert 3. år.

Den strategiske planlægning og budgettering gennemføres årligt. Rybners afdelinger er meget forskellige på en række væsentlige områder som elevers/studerendes alder, baggrund, akademisk niveau og kompetenceområder. Det er derfor umuligt at lave én strategiplan for Rybners med harmoniserede mål, strategier og handlingsplaner.  Men der kan på overordnet niveau udarbejdes mål, strategier og budgetter på udvalgte områder, f.eks. kompetenceudvikling.

Hver enkelt pædagogisk afdeling på skolen skal udarbejde egen strategiplan. Strategiplanerne er 3-årige, hvor detaljeringsgraden naturligvis er størst for det kommende kalenderår. 

På baggrund af strategiplanerne for afdelingerne udarbejdes handlingsplaner for teams, aktiviteter og delområder. Handlingsplaner godkendes af uddannelsesleder/chef.

Kvaliteten kontrolleres i de pædagogiske afdelinger gennem interessenternes (elever/studerende/kursister) vurdering af:

  1.        Uddannelsen som helhed
  2.        Fagene/undervisningen

Ad 1: Uddannelsesevaluering kan ske på afdelings- og teammøder. Forbedringer kan indarbejdes i handlingsplanerne.

Ad 2: Det er primært undervisernes ansvar at forbedre undervisningen på baggrund af elev-evalueringerne