Om kvalitet

Politikker for persondata, data-beskyttelse, it og kommunikation

Årsagen til ovennævnte skal bl.a. findes i den af EU vedtagne Persondataforordning, som træder i kraft den 25. maj 2018. Vi ønsker på Rybners naturligvis at vedkende vores ansvar for at overholde de nuværende og kommende ”opstramninger” inden for dette felt. Det omfatter og involverer rigtig mange ting, ændrede arbejdsgange, mere anvendelse af it.

Vi har valgt at erstatte alle tidligere politikker, retningslinjer og procedurer og samle dette i nærværende ”Politikker for persondata, databeskyttelse, it og kommunikation på Rybners”. Vi har med respekt for opgavens aktualitet og omfang, sikret den nødvendige involvering af de ansatte i tilblivelsen af de nye politikker.

Overordnet ønsker vi med de foreliggende politikker at præcisere, at vi værner om sikkerhed, både i forhold til anvendelse af it-systemer og udstyr og ikke mindst en sikker håndtering og opbevaring af de mange persondata vi håndterer dagligt. Politikkerne er dermed søgt tilrettelagt ud fra et overordnet fælles bedste, som vi alle er forpligtede til at følge.

Klik her for at læse "Politikker for persondata, data-beskyttelse, it og kommunikation"