Om kvalitet

Værdigrundlag og pædagogiske udgangspunkt

Rybners overordnede vision er, gennem sin stærke forankring i regionalområdet, at bidrage til udvikling og vækst ved til stadighed at være en stærk, synlig og stabil aktør på uddannelsesområdet.

Visionen bygger på fire værdier der er indbyrdes afhængige og som forstærker hinanden:

  • Dynamik i organisation, medarbejderstab og i den pædagogiske tilgang til læring

  • Fremme af mulighedskultur på alle niveauer

  • Troværdighed gennem synlig og handlekraftig ledelse, inddragelse af medarbejdere gennem råd og udvalg og en åben kommunikation internt såvel som eksternt

  • Tryghed gennem trivsel og arbejdsglæde, klare regler og politikker samt et godt socialt miljø for ansatte og elever