Skolerne

Rybners Handelsskole

I de lokale undervisningsplaner kan du i detaljer se opbygning og indhold af de enkelte uddannelser: Undervisningsplaner>

I eksamenshåndbogen kan du læse om regler og procedurer for eksamen: Eksamen>

I elevtrivselsundersøgelsen kan du læse om elevernes trivsel og tilfredshed med uddannelserne på Rybners: Elevernes trivsel>

Under øget gennemførelseog kan du læse Rybners handlingsplan for øget gennemførelse: Øget gennemførelse>

I virksomhedstilfredshedsundersøgelsen kan du læse om virksomhedernes tilfredshed omkring samarbejdet med Rybners: Virksomhedstilfredshedsundersøgelse>

Formålet med og sammensætningen af de lokale uddannelsesudvalg kan du læse om her: Lokale Uddannelsesudvalg - LUU>

Grundforløbspakker
På Rybners Handelsskole udbyder vi nedenstående grundforløbspakker.

Design, dekoration & mode
Vil du arbejde med visual merchandise, salg og marketing?
Du kommer til at bruge dine kreative sider og skal arbejde med stil og mode. Desuden vil du lære om at arbejde i en butik.
Peger mod fag: Salgsassistent, dekoratør, blomsterdekoratør.

Handel, butik & iværksætteri
Vil du gerne starte egen virksomhed og/eller gøre karriere inden for detailbranchen?
Du lærer blandt andet om handel mellem virksomheder, logistik og indkøb.
Peger mod fag: Handelsassistent, indkøbsassistent, logistikassistent.

Livsstil & sundhed
Vil du bruge dine kreative evner og arbejde med livsstil?
Du lærer om, hvordan du fremtræder som servicepersonale i front. Du lærer om sundhed, hygiejne og velvære, om tidens trend og din personlige fremtoning.
Peger mod fag: Frisør, tandklinikassistent.

EUX Detail
Vil du have en gymnasial uddannelse, som ruster dig til en karriere i detailbranchen?
Du lærer om varer, salg og kundeservice i en butik. Du får desuden viden om, hvordan du indkøber varer, styrer lageret, præsenterer varerne og indretter butikken, ligesom du lærer om butikkens økonomi.
Peger mod fag: Butiksassistent eller en videregående uddannelse.

EUX Kontor
Vil du have en gymnasial uddannelse, som ruster dig til at arbejde som kontorassistent?
Du kommer blandt andet til at arbejde med virksomhedsstrategi, økonomi, digitalisering og sprog. Du lærer også om kundekontakt og psykologi.
Peger mod fag: Kontorassistent inden for salg, administration eller shipping eller en videregående uddannelse.

EUX Handel (B2B)
Vil du have en gymnasial uddannelse, som ruster dig til en karriere inden for handel?
EUX handel er for dig som gerne vil arbejde med handel i mange sammenhænge, herunder især handel mellem virksomheder, salg, indkøb og logistik.
Peger mod fag: Fx Shipping, handel (B2B) eller en videregående uddannelse.

EUX Finans
Vil du have en gymnasial uddannelse, som også ruster dig til en karriere i finansverden?
Finansuddannelsen giver en grundlæggende viden om at betjene og vejlede kunder om deres økonomi. Du lærer at finde ud af kunders behov for blandt andet at låne penge, spare op, investere eller tegne forsikringer.
Peger mod fag: Finansmedarbejder, bankansat eller en videregående uddannelse.

Udlægningsaftaler
Rybners Handelsskole og Rybners Tekniske Skole har indgået udlægningsaftaler med andre skoler. 
Læs mere om Rybners´ udlægningsaftaler her.