Skolerne

HF

Fraværsstatistik

Det gennemsnitlige fravær i skoleåret 2018-19 var:

Område

Fysisk fravær i pct.

Skriftlig fravær i pct.

Rybners (STX, HHX, HTX, HF)

9,0

5,1

HF

11,1

8,6

 

Elevtrivselsundersøgelse 2018
I elevtrivselsundersøgelsen kan du læse om elevernes trivsel og tilfredshed med uddannelserne på Rybners.