Skolerne

Rybners Tekniske Skole

I de lokale undervisningsplaner kan du i detaljer se opbygning og indhold af de enkelte uddannelser: Undervisningsplaner>

I eksamenshåndbogen kan du læse om regler og procedurer for eksamen: Eksamen>

I elevtrivselsundersøgelsen kan du læse om elevernes trivsel og tilfredshed med uddannelserne på Rybners: Elevernes trivsel>

Under øget gennemførelse kan du læse Rybners handlingsplan for øget gennemførelse: Øget gennemførelse>

I virksomhedstilfredshedsundersøgelsen kan du læse om virksomhedernes tilfredshed omkring samarbejdet med Rybners: Virksomhedstilfredshedsundersøgelse>

Formålet med og sammensætningen af de lokale uddannelsesudvalg kan du læse om her: Lokale Uddannelsesudvalg - LUU>

Uddannelsesudbud og grundforløbspakker
Du kan finde frem til vores store udbud af uddannelser på Rybners Tekniske Skoles hjemmeside. Klik her.


Udlægningsaftaler
Rybners Handelsskole og Rybners Tekniske Skole har indgået udlægningsaftaler med andre skoler. 

Læs mere om Rybners´ udlægningsaftaler her.