Teknisk Gymnasium

Gennemførelse

Frafaldet på ungdomsuddannelserne generelt - også på Rybners Tekniske Gymnasium - er imidlertid relativt stort. Derfor arbejder vi især med følgende indsatsområder for at reducere frafaldet:

  • Frafaldsundersøgelse omkring frafaldsårsager.
  • Fortsat opfølgning på elevernes fravær.
  • Systematisk måling af og opfølgning på frafald.
  • Lærersamarbejde omkring fokus på og målrettet støtte til den enkelte elev.
  • Evaluering af de faglige krav samt arbejdsbyrden. Er vi for ambitiøse?
  • Højere grad af differentieret undervisning.
     

Se overgang til uddannelse efter gymnasial uddannelse her:

Se fuldførelsesprocenter her: