Teknisk Gymnasium

Målsætninger

Faglig kvalitet
Den faglige kvalitet sætter vi i højsædet. For at kunne gøre det, har vi en lærerstab, der med sin faglige baggrund kan matche uddannelses bekendtgørelsens krav. For at denne udvikling kan fortsætte, er det afdelingens mål, at der skal ske en kontinuerlig kompetenceudvikling af medarbejderne.

Frafald
Kvalitet er også at have styr på frafaldsproblematikken. Vi ser i dag at flere og flere elever starter på en teknisk gymnasial uddannelse uden den fornødne modenhed og ballast. Vi arbejder derfor tæt sammen med UU Sydvestjylland for at sikre, at eleverne ikke alene har evnerne til en naturvidenskabelig gymnasial uddannelse, men også har en anvendelsesorienteret profil der passer til Teknisk Gymnasium.

Indslusningssamtaler
Klassernes lærerteams og gymnasiets studievejler afholder indslusningssamtaler, så vi ved, hvad elevens forventninger er til os, og eleverne kender vores forventninger til dem.

Screening
Gennem screening i læsning og stavning samt fagene engelsk og matematik sikrer vi, at vi kender elevernes faglige niveau ved starttidspunktet og kan hjælpe dem godt på vej.

Observation
Klassernes lærerteams observerer eleverne, så de kan tage hånd om problemer, inden de bliver så uoverskuelige for eleven, at han eller hun forlader Teknisk Gymnasium. Hvis det viser sig, at en elev alligevel er havnet på en forkert hylde vejleder vi sammen med UU Sydvestjylland, eleven til en anden ungdomsuddannelse.

Lektiehjælp
For at højne kvaliteten tilbyder vi eleverne lektiehjælp, denne kan både være virtuel, eller skemalagt,  så der altid er mulighed for lektiehjælp til alle.

Fronter
Som skole arbejder vi med en elektronisk platform, Fronter, hvor eleverne kan hente lektier, og hvor den enkelte elevs portefolie kan ligge. Derigennem bliver også gennemført en plagiatkontrol af større opgaver.