Nyheder

Kyndelmisse begaver tidligere og nuværende gymnasieelever med en kvart million!

En af de gamle, hyggelige traditioner på Rybners Almene Gymnasium - tidligere Esbjerg Statsskole - er at fejre Kyndelmisse 2. februar. Gymnasiet er kendt for at værne om sine traditioner, og også i år vil elever og lærere samles i aulaen for med musik og sang at synge sig fri fra skole allerede klokken 12. Alle ønsker hinanden glædelig fest ved udsigten til den lyse tid.

At ”synge sig fri fra skole” er en tradition, der går tilbage til de ekstremt kolde vintre under besættelsen. Det startede med, at en lektor på Esbjerg Statsskole den 2. februar begyndte skoledagen med at ønske lærere og elever glædelige fest. Samtidig satte han hyacinter og lys i vinduet og opfordrede eleverne til at synge i aulaen. Rektor kunne ikke stoppe dem, og til sidst fik de fri. Under 2. verdenskrig blev traditionen også et symbol på sammenhold mod besættelsesmagten.

Ved kyndelmisse uddeles gymnasiets to store legater til nuværende og tidligere elever, der yder en særlig indsats. Legaterne er lektor Arne Harritsøs legat på 200.000 kr. og musiklærerinde Barbara Ladegaards legat på 40.000 kr. Derudover uddeles Sydbanks rejselegat på 10.000 kr. til en elev på handelsgymnasiet og to legater på henholdsvis 4000 kr. og 7000 kr. fra Esbjerg Erhvervsudvikling. De går ligeledes til handelsgymnasieelever.

DSC_3427.JPG
Sidste år modtog de tidligere stx-elever Kit Riegels Jørgensen, Maria Kjær Enemark (repræsenteret ved sin far) og Louise Lund Olesen hver 50.000 kr. fra Arne Harritsøs Fond.

Lektor Arne Harritsøs Fond
Lektor Arne Harritsø var tilknyttet Esbjerg Statsskole fra 1945 til 1988. Han testamenterede sin formue til gymnasiet med henblik på oprettelsen af et legat for elever fra den tidligere Esbjerg Statsskole. 

Fondens formål er at yde økonomisk støtte til dygtige, flittige, energiske elever samt studerende udgået fra skolen og uden større indtægt.

Til de elever, som går på skolen, uddeles 20 legater a 2.500 kr. efter lærernes indstillinger, mens tidligere studenter kan søge om tre legater á 50.000 kr.

Modtagerne af de største legater skal kvittere ved at videregive deres viden til lærere og elever på Rybners Almene Gymnasium i form af oplæg, foredrag, deltagelse i workshop eller lignende.

Musiklærerinde Barbara Bjerre-Ladegaards Legat
Barbara Bjerre-Ladegaard var musiklærer ved Esbjerg Statsskole i en årrække. Hun indstiftede dette legat, der gives til studerende udgået fra Rybners Almene Gymnasium/Esbjerg Statsskole, som uddanner sig ved et anerkendt musikkonservatorium, studerer musik ved et universitet eller er i gang med et lægevidenskabeligt studium ved et universitet. Legatet blev uddelt første gang i 1993.

- Det er et stort privilegium at kunne belønne vores allerdygtigste elever for en særlig indsats i dagligdagen på Rybners Gymnasium med så mange og store legater, lyder det fra rektor Lars Andersen.

Arrangementet begynder kl. 11:45 i gymnasiets aula, Grådybet 73G, og varer cirka tre kvarter.

DSC_3419.JPG