Nyheder

Rybners Almene Gymnasium uddelte legater til de allerdygtigste

Det var Kyndelmisse i mandags, og Kyndelmisse er på Rybners Almene Gymnasium lig med uddeling af store legater og en stemningsfuld tradition, hvor eleverne ”synger sig fri” - en gammel tradition, der går helt tilbage til krigens tid.

- Det er et stort privilegium at kunne belønne vores allerdygtigste elever for en særlig indsats i dagligdagen på Rybners Gymnasium med så mange og store legater. Der er mange værdige modtagere, så det har været svært at finde frem til de rette, men det er heldigvis lykkes, fortæller vicerektor på Rybners Gymnasium, Lars Amdisen Bossen.

DSC_1620-lille.jpg

I gymnasiets aula samledes elever og lærere for med musik og sang at synge sig fri fra skole allerede kl. 12.

Forinden blev Lektor Arne Harritsøs legat på 200.000 kr. uddelt til nuværende og tidligere elever, der yder en særlig indsats.

Lektor Arne Harritsø var tilknyttet Esbjerg Statsskole fra 1945 til 1988. Han testamenterede sin formue til gymnasiet med henblik på oprettelsen af et legat for elever fra Rybners Almene Gymnasium/Esbjerg Statsskole. 

Fondens formål er at yde økonomisk støtte til dygtige, flittige, energiske elever samt studerende udgået fra skolen og uden større indtægt.

Til de elever, som går på skolen, blev der uddelt 22 legater a 2.000 kr. efter lærernes indstillinger. Tidligere studenter kan søge om legater á 50.000 kr., og her blev der uddelt tre legater.

De tre legatmodtagere er: 

Esben Høgh, student i 2005, der i gang med en Ph.d. i statskundskab på Københavns Universitet, hvor han nu er halvvejs. Efter sommerferien i år skal han på et semesterlangt forskningsophold på Princeton University, hvor han skal samarbejde med en af verdens førende forskere inden for hans eget forskningsområde, nemlig fattigdom og ulighed.

Charlotte Østergaard Pedersen, student i 2009, hvor hun afsluttede sin studieretning med matematik og fysik på A niveau. Charlotte er i gang med en kandidat i Teknik og videnskab, inden for Byggeri og anlæg, Veje og trafik. Her er hun på 9. semester blevet optaget på University of Auckland på New Zealand for at opnå nogle faglige kompetencer og kvaliteter som der ikke er mulighed for i Danmark.

Niels-Peter Brøchner Nielsen, student i 2006 med matematik og engelsk på A-niveau, som i 2013 afsluttede sin Master of Science med fagene neuropsykologi, biomekanik og psykologi. Herefter blev Niels-Peter Ph.d. studerende på Université de Nantes i Frankrig inden for området bevægelse og koordination. Projektet, som Niels-Peter arbejder med, forsøger at beskrive, hvordan mennesket koordinerer sine bevægelser samt kompenserer for forskellige forstyrrelser. Legatpengene skal gå til en studietur til University of Queensland, Brisbane, Australien, som er et af verdens førende universiteter inden for Niels-Peters studieområde.

Niels-Peter kunne desværre ikke være til stede på grund af sine studier, så legatet blev modtaget af Niels-Peters kæreste Tine Jensen.

Modtagerne af de største legater skal kvittere ved at videregive deres viden til lærere og elever på Rybners Almene Gymnasium i form af oplæg, foredrag, deltagelse i workshop eller lignende.

DSC_1677-lille.jpg

Musiklærerinde Barbara Bjerre-Ladegaards Legat
Også musiklærerinde Barbara Ladegaards legat på 10.000 kr. blev uddelt - i år fordelt på to legatportioner à 5.000 til de to medicin-studerende Jonas Moe Bojsen og Christian Bruun Bech, der begge blev student i 2009.

Barbara Bjerre-Ladegaard var musiklærer ved Esbjerg Statsskole i en årrække. Hun indstiftede dette legat, der gives til studerende udgået fra Rybners Almene Gymnasium/Esbjerg Statsskole, som uddanner sig ved et anerkendt musikkonservatorium, studerer musik ved et universitet eller er i gang med et lægevidenskabeligt studium ved et universitet. Legatet blev uddelt første gang i 1993.

Derudover blev Sydbanks rejselegat uddelt til JaiYi Wu fra 3i.

- JaiYi har fra første skoledag vist et positivt og imponerende engagement og opfylder altid sine forpligtigelser i forhold til afleveringer. Han har også vist respekt for sine medstuderende og lærere, samt vist et utroligt højt fagligt niveau, lød det fra rektor Lars Andersen forud for legatoverrækkelsen.


Disse nuværende elever modtog - efter lærernes indstilling - hver et legat på 2000 kr:

Christina Buch, 2.b

Anne Louise Kragh Rühe, 2.k

Jacob Schmidt Thorsøe, 2.l

Cille Berggren Andresen, 2.n

Tobias Kleis Jensen, 2.n

Emma Poulsen, 2.u

Jacob Rønn Christensen, 2.u

Ruben Kodal Larsen, 2.u

Anne Katrine Graakjær Lund, 2.x

Mohsen Mahmoud Mohsen Redda, 2.x

Stine Isabella Holden Harbo, 2.x

Tonja Birkebæk Jensen, 2.y

Eda Elmas Atay, 2.z

Frederik Hoffmann Hansen, 2.z

Line Kirstine Nissen Hansen, 3.b

Kristina List Hummelgaard, 3.k

Liv Frank, 3.k

Danna Ifrah Toft Galor, 3.l

Signe Fisher Lambertsen, 3.x

Anne Mathilde Andersen, 3.z

Katrine Kongsted Madsen, 3.z

Thomas Hagen Hansen, 3.z

Se flere fotos på gymnasiets Facebook-side!


DSC_1661-lille.jpg