Nyheder

Obligatorisk kursus er blevet bedre

Kurset ”Dansk: L-AUS – e-learning, tavle- og installationsarbejde (ver. 4.0)” bliver nu udbudt i en forbedret udgave. Kurset opfylder nu både den danske og europæiske lovgivning.

I formålsbeskrivelsen er sammen-hængen mellem Stærkstrømsbekendtgørelsen og EN 50110 Part 1 blevet understreget. Det betyder, at man med et kursusbevis i hånden også kan arbejde i eksempelvis Tyskland.