Nyheder

Læsevejlederne gør en kæmpe forskel

Nogle gange er det en kop kakao og en peptalk, der er brug for. Andre gange er det vejledning i brugen af it-værktøjer. Noget så simpelt som et lyttende øre kan også gøre en kæmpe forskel for et ungt menneske, der kæmper med hverdagen.

- Mange af eleverne - faktisk op mod halvdelen - ved ikke, de er ordblinde og bliver overraskede over resultatet, når de bliver screenet. De har vænnet sig til at kompensere på forskellig vis, oplyser Liselotte Steiness, der er læsevejleder på Rybners.

Hun screener alle gymnasieelever på Rybners for ordblindhed. Ude i klasserne får hun samtidig fortalt lidt om, hvem hun og hendes tre kolleger er, og hvad man kan få hjælp og støtte til hos dem.

Læsevejlederen fungerer som inspirator, vejleder og koordinator for skolens arbejde med at udvikle og styrke såvel elevernes læselyst som deres læse- og skrivekompetencer. Det sker ofte, at de bliver begavet med chokolade og blomster af taknemmelige elever og forældre.

De elever, der har læse- og skriveudfordringer, bliver tilbudt en it-startpakke - det, der af nogle kaldes ”it-rygsækken”. Den indeholder blandt andet et program til oplæsning af tekster, et ordforslagsprogram, en scannerpen, en håndscanner og et medlemsskab af NOTA, der er et digitalt bibliotek med lyd-, punkt- og e-bøger.

Kæmpet for at være synlige
I det nye skoleår bliver vejlederteamet udvidet med en matematikvejleder i skikkelse af Helle Kruchov Laursen, der er underviser på teknisk gymnasium og allerede yder studiestøttetimer til flere elever, der er udfordret i matematik

- Vi har i et stykke tid ønsket os én at henvise elever med talblindhed til, konstaterer Liselotte Steiness, der i øvrigt er den eneste i vejlederteamet, der er på fuld tid.

Næste udfordring for læseværkstedet bliver screening for ordblindhed af samtlige elever på Rybners’ handelsskole og senere hen også samtlige elever på teknisk skole. Noget af en mundfuld.

- Som skole er vi forpligtiget til at hjælpe, og vi kan se, at jo mere vi arbejder med området, jo flere udfordrede elever finder vi, fortæller Liselotte Steiness, der ikke lægger skjul på, at det har været hårdt arbejde at løbe indsatserne i gang:

- Vi har kæmpet for at gøre os synlige og for at komme med i forskellige projekter.

Samtidig oplever læsevejlederne i stigende grad, at de unge på gymnasierne kæmper med psykiske problemer. Mange døjer med angst, depression og eksamensangst.

- Ud over vores umiddelbare støtte kan vi tilbyde dem studiestøttetimer, støttepersontimer og mentortimer. Vi samarbejder naturligvis også med studievejlederne, forklarer Liselotte Steiness.

Hun glæder sig over, at læseværkstedet hele tiden bliver bedre til at finde frem til de unge, som har gavn af den hjælp, læsevejlederne kan tilbyde.

Læsevejleder får blomster
Da Alvilde sluttede HTX af med et tital og fik hue på, modtog hun ikke kun blomster - hun overrakte dem også selv, nemlig til læsevejleder Liselotte Steiness, som har hjulpet hende meget undervejs i studiet.

Statements fra elever:

Alvilde: Jeg kom i kontakt med læsevejledningen i slutningen af 1.g, og det viste sig, at jeg er ordblind. I første omgang var det et slag i maven, men omvendt var det også rart at få bekræftet. Jeg lærte at bruge hjælpeprogrammerne i hverdagen og fik hjælp til korrektur og tidsplan til de store opgaver – en stor hjælp – især til SRP-opgaven. Jeg fik også ekstratimer i matematik. Når jeg inden længe får hue på, vil jeg hen og sige tak til Liselotte. Efter sommerferien håber jeg at kunne begynde på biologistudiet på Aarhus Universitet.

Line, Tina og Pia: Vi er tre seje kemitøser, som i sommeren ´17 færdiggjorde vores studentereksamen på HTX med et tilfredsstillende resultat. Vi gennemførte HTX med stave- og læsevanskeligheder og gjorde brug af de gode hjælpemidler, som vi havde til rådighed. Vi fik meget hjælp og vejledning af Liselotte, lærerne og vores medstuderende. Vi har mødt stor respekt og hjælpsomme mennesker, når vi har fortalt, at vi har vanskeligheder med at stave og læse. I starten syntes vi, det var et tabu at være ordblind, fordi vi ikke ville gøres til grin af vores nye klassekammerater. Men det var en kæmpe fejl, at vi ikke åbnede op og fortalte det!

Birgitte: Jeg har gennem de sidste tre år på HTX brugt læseværkstedet i forbindelse med mine læsevanskeligheder. De har hjulpet mig med at opnå resultater og karakterer, som ellers ikke ville være mulige. De mange hjælpemidler, jeg har fået stillet til rådighed, har gjort, at jeg kunne følge med i de mange tekster, der skulle læses i dansk. Det gjorde også, at jeg ikke skulle sidde til langt ud på natten for at læse lektier og lave opgaver, så jeg fik samtidig mere frihed i hverdagen, så jeg ikke blev skoletræt, fordi jeg ikke lavede andet.

Henriette: Det er en tilvænning at komme på gymnasiet, og det er slet ikke det samme som folkeskolen. For mit vedkommende var det rigtig svært med lektierne, opgaverne og de mange, lange tekster. Jeg finder så ud af, at jeg er ordblind, og hold da op en mavepuster den første tid. Mine tanker gik på, om jeg var dum. Ville jeg kunne klare en htx-uddannelse. Hvad skal jeg blive? Hvad tænker de andre? Efter en måneds tid begyndte jeg at indse at ordblindheden ikke skulle eller kunne forhindre mig i noget! Jeg havde bare en udfordring, og jeg har aldrig været bange for en udfordring, så hvorfor nu?

Da jeg fik min it-computer, kunne jeg hurtigt se en forbedring på mine karakterer. De blev meget bedre, og jeg endte med at få en studentereksamen med et rigtig fint gennemsnit.

Igennem alle tre år har jeg benyttet mig meget af Liselotte. Hun har været en kæmpe støtte for mig, når jeg havde et problem eller ikke kunne overskue en opgave, så var hun der altid. Jeg er i dag, to et halvt år senere, i gang med at læse til skibsfører, en meget krævende uddannelse med mange opgaver og lange tekster (både danske og engelske). Jeg har stadig min it-computer, men jo bedre jeg bliver til at håndtere min ordblindhed, jo mindre bruger jeg den.

Læsevejleder Jens Peter Højer beretter:

  • Gennem hele mekanikeruddannelsen hjalp jeg Morten, som er stærkt ordblind, men som også har klæbehjerne. Jeg tror, han fik 10 til svendeprøven, hvor jeg hjalp med at læse op, og han blev efterfølgende kåret til årets elev. Noget, der pinte Morten meget, var, at han havde fået at vide, at han aldrig blev mekaniker. Morten har i dag et godt job som mekaniker.

  • En skibsmontør-lærling skulle op til eksamen i dansk på grundforløbet. Han havde ekstra tid til forberedelsen, men da læreren kom, og hentede eleven til eksamen, syntes jeg ikke, han var klar. Læreren spurgte ham, inden de gik. "har du noget at fortælle?" Ja, svarede eleven, jeg har så meget at fortælle, så lad os komme i gang”. Hold da op tænkte jeg og gik op på læseværkstedet. Efter eksamen kom eleven op og fortalte resultatet. Han havde fået et tital.

  • Nikolaj kunne ikke styre sin nervøsitet. Han manglede selvværd og havde mange gange fået at vide ”du dur ikke til noget”. Så min opgave til hans svendeprøve var at støtte ham og fortælle ham, at han var dygtig.