Nyheder

Gymnasiets forældreforening markerer 25-års jubilæum med underholdende foredrag

I 25 år har Forældre- og støtteforeningen for Rybners Gymnasium været en vigtig samarbejdspartner for gymnasiet. Den startede på den gamle statsskole, og efter fusionen kom handelsgymnasiet med.

Gennem årene har foreningen ydet støtte til mange aktiviteter af social, faglig og kulturel karakter. For eksempel kan elever - efter anbefaling fra rektor - søge om økonomisk støtte til studieture, og den franske udvekslingsklasse, som netop har været på besøg i en uge, fik finansieret en tur til Ribe.

Foreningens indtægter stammer fra et forældrekontingent på 300 kr., som dækker de tre år, eleven går på skolen. Derudover får foreningen en indtægt ved at deltage i gymnasiets store gallafest.

- Vi skaffer hjælpere fra forældregruppen til at bringe retterne ud i de mange klasser, og så hjælper vi i en af barerne. I år deltog knap 60 forældre, beretter Tina Pedersen, der er formand på andet skoleår.

Hun fortæller, at medlemstallet ligger ret stabilt, men også at foreningen godt kunne bruge bedre opbakning fra forældrene.

Samtlige elever og personalet på gymnasiet i Grådybet er i anledning af Forældre- og støtteforeningens 25 års jubilæum inviteret med til Lillelunds humoristiske, lærerige og tankevækkende foredrag ”Janteloven - en dårlig vane”. Den populære foredragsholder vil give sit bud på, hvordan vi kan blive dygtigere til at ryste Jante af os og give den gas i livet til glæde for både os selv og andre.

Foredraget foregår i gymnasiets aula og varer fra kl. 12.30 til ca. kl. 14.00.


Fakta om Forældre og støtteforeningen

  • Foreningen har en bestyrelse, der består af seks medlemmer.
  • Foreningen afholder generalforsamling hvert år i august/september, hvor alle forældre kan møde op og give deres mening til kende og stille op til bestyrelsen.

 Lillelund.jpg