Nyheder

Lukningen af Rybners forlænges til d. 10. maj

Al undervisning vil derfor fortsat blive gennemført digitalt som fjernundervisning.

Når Undervisningsministeriet kommer med nyt om eksempelvis eksamener, vil vi informere om, hvad det betyder for jer.

Gymnasie-, HF- og EUX-elever på sidste skoleår
 er undtaget af hjemsendelsen og kan starte op fra d. 15. april

Når ministeriet kommer med nye retningslinjer for jeres tilbagevenden til skolen, informerer vi jer omgående. Det forventer vi sker i dag (tirsdag d. 07.04.2020) eller senest i morgen (onsdag d. 08.04.2020).

Hold jer orienteret på www.rybners.dk/Corona

Pas godt på jer selv og hinanden.