Nyheder

Minister indvier nyt brobygningscenter

For få folkeskoleelever ved, hvad en erhvervsuddannelse er, og hvad man kan med den. Stadigt flere vælger at gå på gymnasiet, mens der bliver mangel på faglærte. For at arbejde imod den tendens, har Rybners gennem mange år iværksat diverse tiltag, som skal give de unge til mere viden om mulighederne og skal gøre det lettere at gå i gang på teknisk skole, handelsskole og andre erhvervsuddannelser.

Minister klipper snoren
Nu samler Rybners alle aktiviteterne i et nyombygget og –renoveret brobygningscenter, for endnu engang at styrke arbejdet og skabe de optimale rammer med plads og rum til folkeskoleeleverne.

Et tiltag, som Minister for børn, undervisning og ligestilling Ellen Trane Nørby støtter op om ved at indvie centret fredag den 26. august.

Ud over at klippe snoren til brobygningscentret, vil Ellen Trane Nørby blive præsenteret for aktiviteterne i centret. Skoleleder Jan Lagoni, en lærer og elever fra 8. klasse fra Bohrskolen vil præsentere den tonede linje HandsOn, som foregår i et samarbejde mellem Rybners og Bohrskolens. Igennem 7.,8. og 9. klasse går eleverne to dage om ugen på Rybners, og undervisningen på hjemskolen hænger sammen med de praktiske opgaver på Rybners.

handsOn rejsegilde beundring.jpg
En af aktiviteterne i Brobygningscentret bliver HandsOn, som er en tonet overbygninglinje på Bohrskolen afdeling Vita, hvor eleverne i 7. - 9. klasse går to dage om ugen på Rybners Tekniske Skole eller Handelsskole. Billedet her er fra elevernes rejsegilde som afsluttede deres byggeforløb. Her havde de blandt andet bygget og male vægge. 

 

Derudover vil ministeren sige et par ord, og også vicedirektør på Rybners Olaf Rye Jensen vil fortælle om nogle af de andre tiltag i brobygningscentret.

- Rybners har igennem en lang periode samarbejdet med Esbjerg, Varde og Vejen kommuner om forskellige brobygningsaktiviteter. Aktiviteterne har vokset sig store, og derfor har vi valgt at skabe nye fysiske rammer. Rammerne der gør det fysisk muligt at huse de mange elever. De skaber bedre rammer for at lære om erhvervsuddannelserne i grundskolen, inden eleverne skal vælge deres ungdomsuddannelse. Desuden vil brobygningscentret gøre det lidt tryggere at gå fra grundskolen over på en erhvervsuddannelsesinstitution som Rybners, forklarer Olaf Rye Jensen.

Aktiviteter i brobygningscentret:

  • Byg et hus (forløb for 3., 4., 5., 6. klasse – en klasse henlægger alle årene en uges undervisning til Rybners Tekniske Skole. Eleverne bygger et hus.)
  • Hands On. Tonet linje Bohrskolen afd. Vita (7., 8., 9. klasse. En overbygningslinje, som eleverne selv søger ind på. To dage om ugen går de på Rybners Tekniske Skole eller Handelsskole).
  • Brobygning for særlige målgrupper (8. og 9. klasse – for elever, som er ved at miste motivationen i folkeskolen og som lærer bedst gennem praktiske opgaver).
  • Ordinær brobygning (8. klasse. Brobygning som er obligatorisk for alle elever i folkeskolen.)
  • EUD 10. (En 10. klasse, hvor eleverne går på 12 ugers brobygning på en erhvervsuddannelse i løbet af skoleåret.)
  • TECH10, BUSINESS10, GYM10 og SOSU10. (10. Klasser for ambitiøse unge, som ikke er helt klar til at begynde på en ungdomsuddannelse, men ved hvad de vil. På TECH10 og BUSINESS10 tager de unge første del af grundforløbet på en erhvervsuddannelse samtidig med 10. klasse).