Nyheder

Nedlukning af Forældre- og støtteforeningen

Grundene til foreningens nedlæggelse er flere.

Igennem de sidste 4-5 år er medlemstallet og dermed kontingentindtægterne, som udgør en del af de midler der er til uddeling, år for år blevet mindre. Samtidig er opbakningen og interessen i forældre-bestyrelsesarbejdet minimalt. Ud af de fem siddende bestyrelsesmedlemmer, er der kun én der har en elev på skolen.

Derudover har vi i indeværende regnskabsår ikke haft indtjening i forbindelse med det arbejde vi har ydet i forbindelse med gallafesten 2019.

Disse ting tilsammen gør at der ikke længere er økonomisk fundament til at udvirke foreningens formål, nemlig at støtte elever på studieture, ekskursioner og øvrige aktiviteter jf. foreningens vedtægter. Vi har derfor ikke har mulighed for at fortsætte.

Eventuelle indestående på kontoen ved ophør til årets udgang, vil tilfalde Elevrådet på Rybners Grådybet.

På bestyrelsens vegne

Formand

Tina Petersen