Nyheder

Ny organisation på Rybners Gymnasium

Vejen fra elever, forældre og lærere til ledelsen skal være kort og uden flaskehalse. Derfor har Rybners’ direktør Olaf Rye nu valgt en ny konstruktion med en rektor på hver gymnasieretning. Samtidig lægger han vægt på, at ledelsen arbejder som et team. - At arbejde i teams styrker effektiviteten, idet alles kompetencer er i spil, siger Olaf Rye.

Han har haft travlt med at organisere en ny slagkraftig organisation. Gymnasiet skal udvikles efter en strategi, der blev sat i værk i foråret bl.a. med fokus på at styrke arbejdsmiljøet med åbenhed på tværs i organisationen.

- Vi har brug for en tæt daglig dialog mellem medarbejdere og ledelse.  Jeg er derfor glad for, at tillidsmændene har deltaget i ansættelsesprocessen. Det er et godt eksempel på, at vi følger vores nye strategi omkring arbejdsmiljøet og er åbne omkring de beslutninger, der tages, siger Olaf Rye.

Men den nye organisation giver også eleverne en bedre uddannelse.
- Det, at vi har fire gymnasieretninger i eget hus, giver allerede vores elever helt unikke muligheder for at udnytte den bredde i uddannelser, vi i forvejen tilbyder. Efter grundforløbet er der forskellige muligheder for at sammensætte sin uddannelse - nu bliver det endnu nemmere.

- Rektorerne skal naturligvis også være sammen om at skabe den bedste uddannelse for vores elever og en god arbejdsplads for lærerne, konstaterer direktøren.  

De tre nye rektorer
De tre nye rektorer på de fire gymnasieretninger er Niels Chrestensen Hviid (t.v.), Rybners Almene Gymnasium, Karen Munk Rasmussen, Teknisk Gymnasium og Rybners HF samt Jens Frederik Justsen, Rybners Handelsgymnasium.


De tre nye rektorer varetager allerede i dag job som vicerektorer på Rybners Gymnasium og har derfor stået med en stor viden og gode kompetencer i ansøgerfeltet.

- Ansættelsen af de nye rektorer er derfor ikke en merudgift, men en reel besparelse, og vi har på den måde også imødekommet et ønske fra lærerne om at spare på ledelsesressourcerne, siger Olaf Rye.

Erfarne kræfter
- Der har i valget af de nye rektorer været lagt vægt på, at de har stor erfaring med at skabe et godt samarbejde med alle - elever, forældre, samarbejdspartnere og kolleger - og at de kan uddelegere opgaver under pres og være vedholdende. Det er meget vigtige kompetencer i et lederjob, hvor der skal skabes resultater nu og her, udtaler Olaf Rye.

De tre rektorer refererer direkte til ham. Hver rektor får desuden en uddannelsesleder tilknyttet. I det nye ledelsesteam er der en meget klar opdeling af roller og ansvar omkring Rybners Gymnasium. Rektorerne er de daglige ledere for hver deres gymnasieretning, men de har også projekter, der går på tværs af gymnasiet. Rektorerne får et langt større ansvar og beslutningskompetence med det nye job.

I den nye organisering er der tre rektorer til de fire gymnasieretninger:

  • Niels Chrestensen Hviid, ny rektor på Rybners Almene Gymnasium
  • Karen Munk Rasmussen, ny rektor på Teknisk Gymnasium og Rybners HF
  • Jens Frederik Justsen, ny rektor på Rybners Handelsgymnasium