Nyheder

Ny reform giver attraktive uddannelser

Unge som begynder på Teknisk Skole til den tid vil blive en del af et nyt ungdomsmiljø på skolen. Et nyt basisforløb for de unge, som har afsluttet 9. eller 10. klasse senest et år før, skal sikre, at de unge begynder i et stærkt både faglig og socialt miljø, hvor de første 20 uger skal ruste de unge til at vælge, hvilken erhvervsuddannelse, de vil begynde på. Samtidig begynder de på en uddannelse, hvor de med en ny uddannelsesgaranti, kan være sikre på, at de kan gennemføre uddannelsen.

Højere faglighed
Eleverne skal have flere timer og mindst en lektion med bevægelse hver dag. Lærerne skal styrkes med efteruddannelse og forløb i virksomheder. Flere uddannelser skal udbydes som EUX, hvor eleverne både kan tage studentereksamen og svendebrev i samme uddannelse.  

Adgangskrav
Elever som gerne vil starte på Teknisk Skole skal have karakteren 2 i dansk og matematik. De, som ikke kan leve op til karakterkravet, kan begynde på den nye erhvervsrettede 10. klasse, som også er en del af forliget. Hvis man har en uddannelsesaftale med en virksomhed, gælder karakterkravet heller ikke, ligesom en samtale og helhedsvurdering kan lukke elever ind uden de to 2-taller.

Direktør for EUC Vest og dermed Teknisk Skole, Peter Amstrup, mener, at erhvervsreformen er med til at gøre Teknisk Skole til et attraktivt uddannelsestilbud.

- Jeg tror, at det sætter gang i en vigtig reform inden for ungdomsuddannelser. Adgangskravene markerer, at det kræver noget, at gå på Teknisk Skole. Vi sikrer en mere differentieret undervisning med en anden form for undervisning for eksempel mange flere elektroniske undervisningsmidler. Uddannelsesgarantien er afgørende, når de unge skal finde erhvervsuddannelserne attraktive, siger Peter Amstrup, som også er formand for Erhvervsskolerne - Lederne. 

Læs mere om reformen på Undervisningsministeriets hjemmeside

Reformen i overskrifter

 • Eux indføres på alle relevante uddannelser, og der bliver flere højniveaufag
 • Styrket uddannelsesgaranti
 • Fortsat indsats for at sikre eleverne praktikpladser
 • Der indføres adgangskrav, så elever skal have mindst 02 i hhv. dansk og matematik.
 • Der bliver mulighed for optagelsesprøve og -samtale, hvis man ikke opfylder adgangskravene og direkte adgang, hvis den unge har en praktikaftale eller en anden ungdomsuddannelse.  
 • 12 fællesindgange nedlægges, og der etableres fire hovedområder
 • Grundforløbet består af to dele på i alt 40 uger for unge, der kommer fra 9. eller 10. klasse i op til et år efter afsluttet skolegang. Andre elever begynder direkte på grundforløbets 2. del og får dermed et grundforløb på 20 uger. 
 • Grundforløbsundervisningen foregår i holdfællesskaber (klasser) for at sikre et bedre ungdomsuddannelsesmiljø.
 • Fordelene ved campusmiljøer, mellem fx erhvervsuddannelser og gymnasiale uddannelser, skal udnyttes til gavn for et bedre ungdomsuddannelsesmiljø. 
 • Mere og bedre undervisning gennem et timeløft (25 klokketimer fra 2015 og 26 klokketimer fra 2016), tydeligere sammenhæng mellem skoleundervisning og praktikuddannelse, mere differentieret undervisning, kompetenceløft af lærere samt ledelses- og institutionsudvikling.
 • 45 minutters motion og bevægelse som en del af undervisningen hver dag
 • Ny erhvervsuddannelse for voksne (EUV)
 • Fokusering af vejledningsindsatsen
 • Ny erhvervsrettet 10. klasse (EUD10)
 • Ny uddannelse: Kombineret Ungdomsuddannelse til unge, som ikke har kompetencerne til at gennemføre en anden ungdomsuddannelse
 • Styrkelse af produktionsskolerne
 • På baggrund af en analyse drøfter gymnasieforligskredsen ændring af adgangsreglerne til de gymnasiale uddannelser.