Nyheder

Nu kører mange bybusser hvert kvarter

Esbjerg Kommune og Sydtrafik har bestræbt sig på at inddrage byens borgere og institutioner i planlægningen af den nye struktur. Således har byens uddannelsessteder, herunder Rybners, også deltaget i planlægningen af busruterne.

Der er blevet indført kvarterdrift i stambusnettets primære køretid på hverdage - dog er der halvtimesdrift på hverdage fra kl. 9 -13 og efter kl. 18 samt på lørdage og søndage. 

Det nye bybusnet er bygget op omkring tre hovedlinjer, A, B og C, som kører med høj frekvens og er koblet sammen med de øvrige linjer. Ideen er hentet fra storbyernes metro-netværk.

Sydtrafik har lavet en oversigt over kørsel til Esbjergs uddannelsessteder - se den her.

Få en oversigt over alle ruter her.

Bybus