Nyheder

Gymnasieeleverne vælger retning med både hjerne og hjerte

Hidtil har eleverne i deres ansøgning til gymnasiet skulle angive, hvilken studieretning de ønsker at følge resten af uddannelsen. Men ifølge den nye gymnasiereform, som trådte i kraft ved skoleårets start i august, skal gymnasieeleverne nu først vælge studieretning, når de har gennemført et grundforløb på tre måneder. Tanken er, at eleverne undervejs i grundforløbet skal udfordres på deres valg af studieretning.

På Rybners Gymnasium har man derfor været spændt på at se, hvilke fag eleverne ville vælge, og man har strakt sig langt for at imødekomme elevernes ønsker.

På fredag, hvor eleverne bliver fordelt i deres nye klasser, er der lagt et særligt program med fokus på at skabe god klasserumskultur i de nye klasser. I Grådybet får eleverne blandt andet besøg af foredragsholder, journalist og vært på TV2 Nyhederne, Mikael Kamber, der vil tale om trivsel og positiv psykologi.

Om aftenen får eleverne lejlighed til at lære deres nye klassekammerater at kende væk fra computerskærmene. Her har gymnasiets fælles festudvalg, Neptun, nemlig arrangeret en stor fælles fest for alle stx-, hhx-, htx- og hf-elever på Rybners Gymnasium.

Elever i hverdagen-web.jpg

Sådan har de unge valgt

Kunstretningen er tilbage
På Rybners Almene Gymnasium fordeler de 213 1.g’ere sig på otte klasser. Eleverne har valgt meget bredt, og gymnasiet har derfor oprettet studieretninger inden for naturvidenskab, musik, det samfundsfaglige og det supersproglige område.

Interessen for naturvidenskab er vokset, og gymnasiet, der i 2015 blev kåret til Årets Forskerskole, har i år fået 20 elever mere end sidste skoleår i de naturvidenskabelige klasser. Ud over fag som matematik, fysik og kemi omfatter en af de naturvidenskabelige studieretninger også bioteknologi på A-niveau.

De samfundsfaglige studieretningsklasser står fortsat stærkt, så der i år bliver 3,5 klasser med samfundsfag A og engelsk A.

Efter et par år med lav søgning glæder musiklærerne sig over at have musik tilbage som et studieretningsfag. I år er der således igen elever, som får en kunstnerisk studieretning med kombinationen musik A og engelsk A.

Også de elever, der har ønsket en supersproglig studieretning med kombinationen engelsk A, tysk A og spansk B, har fået deres ønske opfyldt.

- Det glæder os, at eleverne vælger så mangfoldigt, og at vi både har kunnet oprette en kunstnerisk og en supersproglig retning, bemærker vicerektor Niels Chrestensen Hviid.

To klasser vælger international toning
På Rybners Handelsgymnasium fordeler de 281 1.g’ere sig på ti klasser. Gymnasiet har oprettet to klasser á 25 elever på ”Den internationale studieretning”, hvor eleverne har international økonomi og afsætning på A-niveau. Derudover bliver der en klasse med 20 elever på ”Den matematiske studieretning”, hvor eleverne har matematik og virksomhedsøkonomi på A-niveau, og de resterende 211 elever fordeler sig jævnt ud over de resterende syv klasser på ”Den økonomiske studieretning”.

- Studieretningsvalget på HHX ligner de foregående år til forveksling, men vi kommer til at tone de enkelte studieretninger mere, end vi har gjort tidligere, lyder kommentaren fra vicerektor Jens Frederik Justsen.

Positiv over valg
På Rybners Tekniske Gymnasium fordeler de 135 elever sig nogenlunde ligeligt på fem forskellige studieretninger. De toneangivende fag er fysik, kemi, matematik, teknologi, design og programmering.

- Vi er glade for, at eleverne gør det som efterlyses fra politisk hold: de vælger studieretninger med naturvidenskab og it som studieretningsfag, siger uddannelsesleder Michael Fallesen.


FAKTA

Studieretningerne…

  •          indeholder fag, der kendetegner de forskellige gymnasiale uddannelser.
  •          er med til at give uddannelserne en tydelig faglig profil
  •          er målrettet de videregående uddannelser inden for særlige fagområder.