Nyheder

Jubilar har taget vejen fra it-nørd til vicedirektør

Olaf Rye Jensen blev ansat som lærer ved laborantafdelingen på EUC Vest i 1989. Her underviste han i kemi og it. I 1994 skiftede han til it-afdelingen og var sammen med it-chef Ole Pedersen med til at etablere EUC Vests første computernetværk.

- Det var en pionértid med floppy disks og DOS-systemer. Over en fire-årig periode fik vi etableret hele skolens netværk, hvilket var et virkelig stort fremskridt dengang, ler Olaf Rye Jensen, der i dag er vicedirektør på det fusionerede Rybners. Den kæmpestore uddannelsesinstitution omfatterTeknisk Skole, Handelsskole (HG), Alment Gymnasium, Handelsgymnasium, Teknisk Gymnasium, Kursuscenter og Rescue Center Denmark.

At han er havnet på den rette hylde, er åbenlyst, for vicedirektøren brænder for at realisere ideer, være med til at skabe vækst og starte nye aktiviteter op og herefter følge dem. 

Dette kom blandt andet til udtryk tilbage i 1998, hvor han blev udnævnt til uddannelsesleder med ansvar for etablering og udvikling af en it-kursusafdeling på skolen.

Det startede med en mappe
- Det hele startede sådan set med, at jeg i en pause tilfældigt fik øje på en mappe vedrørende pc-kørekort og lånte den med hjem i weekenden. Det blev startskuddet til etableringen af det første kursus, som 19 personer meldte sig til og hvor jeg selv underviste, beretter Olaf Rye Jensen.

Indimellem måtte han låne smedelokalerne på Teknisk Skole for at have et sted at undervise, men kursusaktiviteterne gik alligevel så godt, at man ret hurtigt kom op på 12 undervisere.

I 2003 tiltrådte Olaf Rye Jensen jobbet som kursuschef for EUC Vests på det tidspunkt nyetablerede kursusafdeling, KursusCenter Vest. Kursusafdelingen gik fra en årlig omsætning på 12 mio. kr. til 60 mio. kr. i løbet af de første fem år, og det lykkedes afdelingen at nå det ambitiøse mål om at komme op på 25.000 årlige kursister i 2009.

Olaf

Fokus på det vigtigste
I marts 2012 blev Olaf Rye Jensen vicedirektør og direktionsmedlem på EUC Vest. Han trives med at være leder og beskæftige sig med alle de menneskelige aspekter, det medfører:

- Jeg kan godt lide at følge og vejlede de ledere, jeg har under mig. De er ligesom mig gået fra at være fagligt stærke på deres område til at være ledere for stadig flere medarbejdere. En god leder, mener jeg, skal kunne tilpasse sin ledelsesstil i forhold til de situationer, der opstår i organisationen, og være i stand til at kunne fokusere på virksomhedens strategi og mål, når det brænder, siger udviklingschefen, der lige nåede at færdiggøre sin Diploma in Business Excellence, inden fusionen i starten af 2014 overtog dagsordenen.

På uddannelsen, der blev afsluttet på Columbia University i New York, kom Olaf igennem alle ledelsesaspekter og arbejdede meget med forandringsledelse, strategi, virksomhedsudvikling, markedsføring og økonomi. - Det har givet mig en god ballast, vurderer han.

Gode samarbejdspartnere
I løbet af de 25 år, det nu er siden Olaf Rye Jensen første gang trådte ind af døren til EUC Vest, har han samarbejdet med mange uddannelsesaktører over hele landet. Han fremhæver blandt andet det gode samarbejde, skolen de sidste år har haft med de omkringliggende kommuner og UU-vejlederne - særligt Finn Lambek, formand for lederforsamlingen af UU-centre og leder af Ungdommens Uddannelsesvejledning i Esbjerg.

- Det er en af forklaringerne på, at vi her i byen har større tilgang til erhvervsuddannelserne end landsgennemsnittet, bemærker udviklingschefen med tanke på, at Rybners Teknisk Skole allerede har opfyldt regeringens målsætning om, at 25 procent af eleverne fra folkeskolens ældste klasser i 2020 skal søge ind på en erhvervsuddannelse.

Også Kim Baarsøe, direktør i AM-gruppen, har Olaf Rye Jensen nydt et givtigt samarbejde med. Kim Baarsøe har assisteret med at skabe LAUS-aktiviteterne (el-sikkerhedskurser), som det tog mange år at udvikle og som i dag tilbydes som fleksibel e-læring til store virksomheder som for eksempel DSB, Danfoss og Vestas.

Olaf-jubilæum2
Vicedirektør på Rybners, Olaf Rye Jensen, kunne for nylig fejre 25-års jubilæum. Det skete med en festlig middag på Sands sammen med den nye direktion og bestyrelsesformanden for Rybners. På billedet er Olaf Rye Jensen flankeret af direktør Peter Amstrup og formand for bestyrelsen Michael Mathiesen.