Nyheder

Undervisningsministeren hentede inspiration hos Årets Lærerteam fra Rybners

Snakken relaterede sig til regeringens satsning på naturvidenskab.

- Vi havde en meget fin snak med ministeren, og vores initiativer er i meget fin tråd med hendes tanker omkring naturvidenskaben. Hun var desuden meget enig i vore tanker omkring brugen/ikke-brugen af IT og ville meget gerne vide, hvordan vores ideer kan bringes videre til andre gymnasier, beretter Ole Gadsbølle.

Det er tiltag somOpen lab, Månedens udfordring med sponsorpræmier, SRP (studieområdeprojekt) som forskningscenter, talentprogrammer, brug af rollemodelelr, skabelsen af et naturvidenskabeligt miljø med touchskærme, opslagstavler, plakater og udstillingsmontre, etablering af en koordinator for naturvidenskab, elevdeltagelse i nationale konkurrencer, talentarbejde for grundskolen og netværksopbygning, der sammen med lærernes ildhu har skabt et inspirerende miljø for alle elever, der interesserer sig for naturvidenskab på tværs af alder, køn og uddannelse. Elevernes fravær er blevet mindsket gennem nærvær og et godt miljø.

Samtidig har gymnasiet formået at synliggøre aktiviteterne via Facebook, Instagram og ikke mindst den selvstændige hjemmeside sciencecenteresbjerg.dk.

Adspurgt om fremtidens kurs lød de to underviseres svar:
- Vi ønsker at fortsætte de nuværende tiltag, udbyde efteruddannelse af grundskolelærere og skabe flere talenttilbud.

Læs mere om regeringens satsning på naturvidenskab her: https://www.regeringen.dk/nyheder/naturvidenskabsstrategi/

Ole og Max ved ministeren