Praktiske oplysninger

For leverandører

Sociale klausuler

Rybners vil sikre at både vi og de leverandører, som vi anvender, opfylder reglerne omkring anvendelse af ”Sociale klausuler”.

En social klausul om uddannelses- og praktikaftaler er et kontraktvilkår, som Rybners kan stille i forbindelse med udbud af bygge- og anlægskontrakter og tjenesteydelseskontrakter. Den sociale klausul fastlægger, at leverandøren skal benytte elever og lærlinge i opgaveløsningen.

Dette håndhæver vi blandt andet på følgende måde:

  • Ved udbud indgår følgende i udbudsmaterialet ” Det er endvidere afgørende for indgåelse af entreprisekontrakt med Rybners, at tilbudsgiveren på tidspunktet for udførelse af byggeriet har elev/elever i virksomheden. Der kan både være tale om fagspecifikke elever eller f.eks. kontorelever”

Ved udbud af varer til undervisningsbrug benyttes samme regelsæt, ifald den udbudte volumen retfærdiggør brugen af sociale klausuler. Dette tages der stilling til ved udfærdigelsen af udbudsmaterialet pr. sag.

Indkøbskoordinator
Har du spørgsmål, kan du kontakte Rybners indkøbskoordinator:

Per Fogh Mikkelsen

Telefon 79134 506
Mobil 6122 6649
E-mail pfmi@rybners.dk

 

Indkøbsfællesskab
Rybners er med i indkøbsfællesskabet IFIRS, hvorigennem vores indkøb foretages. Her vil mange af vores udbud også blive annonceret igennem. Kom til indkøbsfællesskabet IFIRS her.

EAN og CVR
EAN-lokationsnummer er: 5798000553842

CVR-nummer er: 45357716

Udbud
Tjek www.udbud.dk. Her offentliggør vi alle vores udbud.

For håndværkere
Skal du lave arbejde på Rybners, så download Rybners folder om sikkerhed og andre forhold, som skal overholdes i forbindelse med arbejdet. Tag folderen med i lommen under arbejdet.