Praktiske oplysninger

Kodeks for organisationers adgang på Rybners

For at holde dette inden for et niveau, der ikke unødigt griber ind i skolens hverdag, er det besluttet, at skolen giver adgang for

  • Nationalt anerkendte non-profit organisationer med særlige humanitære formål
  • Politiske partier, der er opstillingsberettigede til Folketinget, og disses ungdomsorganisationer
  • Faglige organisationer (arbejdsgivere/arbejdstagere), der har formel kompetence i forhold til skolens uddannelser

Organisationerne og Rybners aftaler altid indhold og tidspunkt for besøget, herunder hvilke aktiviteter besøget indebærer. På Rybners skal aftalen indgås med den arrangementsansvarlige i Salg & Marketing

Organisationerne har mulighed for at mødes med elever og studerende inde på uddannelsesstedet i løbet af skoledagen. Rybners anviser et sted i et af de åbne områder på Spangsbjerg Møllevej, Grådybet, Storstrømsvej eller Søvej, som vil være til rådighed.

Det er ikke en forudsætning for organisationernes adgang, at der i forvejen er medlemmer af den enkelte organisation blandt uddannelsesinstitutionens elever eller personale

Rybners vil angive steder (eksempelvis opslagstavler), hvor organisationerne kan placere eller hænge materialer op. Steder vil blive udpeget af den arrangementsansvarlige i Salg & Marketing

Organisationer kan henvende sig enkeltvis eller flere sammen, men det er en fordel og understøtter en mangfoldig debat, hvis flere organisationer henvender sig sammen til uddannelsesinstitutionerne.

De aktiviteter, debatter, budskaber og materialer, som organisationerne bidrager med på uddannelsesinstitutionerne, skal foregå i en konstruktiv tone og have respekt for mangfoldighed. Der skal være adgang for alle elever til arrangementerne.

Enhver form for racistiske, sexistiske eller andre diskriminerende budskaber er uacceptable ligesom medlemshvervning ikke er tilladt.

Aktiviteterne må ikke forstyrre undervisning og læringsaktiviteter eller være i strid med ordensreglerne på Rybners

Organisationerne er som udgangspunkt ansvarlige for at gøre klar og rydde op efter et besøg/arrangement.
Kontaktperson på Rybners er den arrangementsansvarlige i Salg & Marketing.