Praktiske oplysninger

Samarbejdsprojekter og -aftaler

Rybners Gymnasium:

Talentbroen:
Talentbroen henvender sig til talentfulde folkeskoleelever, der søger og har lyst til lidt ekstra faglige udfordringer. Projektet er en del af et regionalt finansieret talentprojekt og er udarbejdet i samarbejde mellem en række af Esbjerg Kommunes folkeskoler og ungdomsuddannelserne Rybners Gymnasium og Esbjerg Gymnasium & HF.
I skoleåret 2015-2016 udbydes otte talentprojekter inden for en række forskellige fagområder. Hvert projekt har et helt konkret fagligt omdrejningspunkt eller faglig problemstilling, som de deltagende elever vil få mulighed for at udforske og fordybe sig i.

Akademiet for Talentfulde Unge - Region Syd:
Akademiet for Talentfulde Unge er et talentprogram, som sætter bred faglighed, samt social og personlig udvikling i fokus over et længerevarende forløb. Akademiets talentpleje handler om at udfordre og inspirere alle elever på det højest mulige faglige niveau. Ambitionen er at tilføje reelle redskaber til den enkeltes portefølje gennem fokus på intellektuel sparring, vidensdeling og fællesskab. Forløbet strækker sig over to år, hvilket skaber et klart tilhørsforhold for den enkelte elev. Hermed etableres også en god ramme for personlig og social udvikling. I og med talentet ikke blot følger et enkelt kursus eller et par workshops, men kommer igen, opstår et socialt rum, hvor samarbejde og venskaber trives på tværs af gymnasier og årgange. Læs mere på syd.ungetalenter.dk

Diverse camps og konferencer i samarbejde med Aalborg Universitet, Esbjerg:
AAU Esbjerg afholder jævnligt camps og konferencer, som Rybners Gymnasium er med til at planlægge eller bare deltage i. Nogle gange medvirker gymnasieeleverne som tutorer for inviterede folkeskoleelever – andre gange er det gymnasieeleverne, der modtager læring. Samarbejdet er for gymnasieeleverne en god anledning til at lære universitetets rammer og dagligdag at kende. Det er en fælles mission at fastholde de studerende til byen. 

Projekt GVS:
GVS står for Gymnasie-Virksomhed-Samarbejde. I projektet medvirker seks gymnasier, der med støtte fra Region Syddanmark har indledt et formaliseret samarbejde med virksomheder i regionen.
Projektet omfatter alle tre gymnasieuddannelser, stx, hhx og htx, og skal hjælpe gymnasierne med at få opbygget et langtidsholdbart netværk med lokale virksomheder og udvikle en kultur og et undervisningsmiljø, hvor eleverne kan opbygge faglighed både gennem teori og praksis. For at kunne danne netværket har det været afgørende at etablere et strategisk samarbejde med erhvervsservicen i de fem byer, hvor gymnasierne ligger.
GVS blev skudt i gang med en workshop for gymnasielærerne i august 2014, og selve projektet kører indtil slutningen af skoleåret 2014/2015. Herefter er der planlagt evalueringsseminar, showcase og visionsseminar i efteråret 2015.
Det er Kolding Gymnasium, der er projektejer og har projektledelsen.
De seks medvirkende gymnasier:Kolding Gymnasium (stx), Hansenberg Gymnasium (htx), Campus Vejle (hhx), Rybners Gymnasium (stx, htx og hhx), Tornbjerg Gymnasium (stx) og HTX Haderslev.

Samarbejde med det lokale erhvervsliv:
Alle tre gymnasier, men særligt hhx, har løbende samarbejder i gang med virksomheder lokalt, regionalt og nationalt. Det kan dreje sig om virksomhedsbesøg, arbejde med cases baseret på virksomhedernes reelle marked og udfordringer – et samarbejde, som kan strække sig over flere måneder og hvor nøglepersoner fra virksomheden besøger klassen for at få forelagt elevernes konklusioner/forslag. 
Relationerne kan i nogle tilfælde føre elev og virksomhed sammen i en praktikaftale.

Rybners Tekniske Skole:

VEU-center Vest:
Et formelt samarbejde mellem de uddannelsesinstitutioner, der udbyder AMU-uddannelser og VUC -uddannelser i kommunerne Billund, Esbjerg, Fanø, Varde og Vejen. Læs mere på veucentervest.dk

Partnerskabsaftale: Esbjerg Kommune og Dansk Byggeri

Partnerskabsaftale: Vejen Kommune, DI, Dansk Byggeri og Vejen Handelsstandsforening

Partnerskabsaftale: Varde Kommune og Dansk Byggeri

Projekt ”Modelskolesamarbejdet”:
Samarbejdspartner er Undervisningsministeriet og projektperioden er 1. juni 2014 til 30. juni 2016.
Et FastholdelsesTaskforce samarbejder med mindst ti erhvervsskoler om øget kvalitet i den pædagogiske ledelse og den pædagogiske praksis i læringsrummet med henblik på en betydelig forbedret fastholdelse af målgruppen på skolerne.