Praktiske oplysninger

EU Socialfondsprojekter på Rybners

Projektnavn:
EUD Student

Beskrivelse:
Projektet optager 600 studenter på 8 EUD-uddannelser med særlig efterspørgsel. Undervisning i et learning lab med problemorienterede opgaver. Afkortet GF2

EU-medfinansieringen (beløb):
DKR 4.920.887,92

Se mere om projektet her:
www.ligeud.nu 

----------

Projektnavn:
EUX - en del af svaret

Beskrivelse:
Projektet etablerer praktikpladser til 460 EUX'er og viser dermed, at EUX er et attraktivt alternativ til gymnasiet for dygtige unge, der kan lide at bruge sig selv fysisk/praktisk.

EU-medfinandieringen (beløb):
DKR 7.302.164,50

Se mere om projektet her:
www.euxpraktik.nu

----------

Projektnavn:
Fremskudt Trivselsberedskab på ungdomsuddannelserne i Region Syddanmark.

Beskrivelse:
Projektet skal bryde de sårbare elevers negative spiral med hyppige frafald gennem et tættere samarbejde mellem kommuner og ungdomsuddannelser. 

Samarbejdet består af tre indsatser: Etablering af en trivselskultur, individuelle aktiviteter og gruppeaktiviteter til støtte af de sårbare elever. Gennem projektet skabes en trivselskultur, bl.a. gennem kurser i regi af PsykInfo til lærere og vejledere m.fl.

Projektet gennemføres fra oktober 2018 – december 2020. Projektet støttes af EU's socialfond og Region Syddanmark.

EU-medfinansieringen (beløb):
DKR 11.065.394,54

Se mere om projektet her:
www.trivselsberedskab.dk