Nyheder

Flytning udfordrer vanetænkning

Ombygningen af Blok A på Spangsbjerg Møllevej, så handelsskolen kan flytte ind i nye lokaler til december, forløber helt efter tidsplanen. Men allerede fra efterårssemestret skal der skaffes plads på Spangsbjerg Møllevej 72 til handelsskolen, som flytter fra bygningerne i Svendsgade, der er blevet solgt til Esbjerg Realskole – Og opgaven med at finde plads i de nuværende lokaler udfordrer vanetænkningen.

- Handelsskolen lå isoleret i Svendsgade. Her bliver eleverne en del af et større studiemiljø med både HF og HTX. Men det kræver fleksibilitet af alle for at få plads til dem fra næste skoleårs begyndelse. Der skal findes 12 ekstra lokaler, så vi kan ikke bare gøre, som vi plejer. Det kommer til at kræve imødekommenhed fra nuværende lærere og elever, siger direktør Annalise Schmidt.

Åbent studiemiljø

Det bliver HTX, HF og handelsskolen, der får til huse i blok A og sammen skal prøve at etablere et aktivt og åbent studiemiljø.

ombygning

Ombygningen af Blok A er i fuld gang og stiller krav til logistik og imødekommenhed for

at få alle brikker til at falde på plads.

 

Så flytningen udfordrer også vanetænkningen hos arkitektfirmaet ”Tekt,” der har tegnet planerne for ombygningen af Blok A. Og i planerne for ombygningen er der også allerede taget hensyn til ønske om at skabe et åbent studiemiljø, forklarer Knud Erik Nordby, der er partner i arkitektfirmaet ”Tekt.”

- Det er jo en væsentlig ændring, når en traditionel værkstedsbygning skal ændres til bygninger med teoriundervisning. I dag spiller gode faciliteter en stor rolle for et aktivt studiemiljø. I blok A er der disponeret således, at et centralt beliggende studiemiljø bliver bindeleddet mellem værkstedsaktiviteter og teoribaserede aktiviteter. På den måde bliver det muligt at lade to meget forskellige undervisningsmiljøer smelte sammen, idet et åbent og aktivt studiemiljø henvender sig til alle grene inden for uddannelse, forklarer Knud Erik Nordby.

Ideen om et fælles studiemiljø trods de mange forskellige aktiviteter kommer også til at gå igen på facaden ud mod Spangsbjerg Møllevej.

- Fremadrettet kommer der en sammenhængende facade, som er med til at understrege en samlet uddannelsesinstitution – trods mange forskellige aktiviteter, forklarer arkitekten.