Nyheder

Nu starter et nyt skoleår på Rybners Gymnasium

Forude venter nogle uforglemmelige og lærerige gymnasieår for de omkring 670 nye elever, der nu skal til at studere på Rybners Almene Gymnasium, Rybners Handelsgymnasium, Rybners Tekniske Gymnasium og Rybners HF. I alt vil gymnasierne blive befolket af omkring 1900 elever.

På landsplan er andelen af unge, der vælger gymnasiet, relativt stabilt sammenlignet med tidligere år. Men da ungdomsårgangene i disse år bliver mindre, vil søgningen generelt falde en smule. Søgningen mod de enkelte gymnasier svinger til gengæld betydeligt - også i Esbjerg, hvor tallene viser, at Rybners Gymnasium er et populært valg blandt byen og omegnens unge.

I Grådybet vil alle de nye elever traditionen tro blive festligt modtaget af en elevbåren flagallé ved hovedindgangen. Handelsgymnasiet (hhx) tager imod ti nye klasser, mens det almene gymnasium(stx) tager imod otte nye klasser. Det samme antal klasser som sidste år. 

Høj-web.jpg

Landets bedste til karakterløft
På Spangsbjerg Møllevej er undervisere, ledere og nuværende elever på Teknisk Gymnasium(htx) klar til at tage godt imod fem nye klasser - en mindre end sidste skoleår, og Rybners HF byder igen i år velkommen til to nye klasser.

De nye htx-elever kan i øvrigt glæde sig over, at de kommer til at gå på det gymnasium i landet, der bedst formår at løfte elevernes karaktersnit i forhold til det forventede.

Derudover har gymnasiet oprustet på it-fronten, så det er muligt for eleverne at fordybe sig i en bred vifte af digitale fag gennem hele studiet. I 3.g har de mulighed for at have it på skemaet mere end 50 procent af tiden.

- At så mange unge vælger at tage deres ungdomsuddannelse på Rybners tager vi som et tegn på, at de unge og deres forældre er klar over, at vi har meget at byde på, det være sig i forhold til studieretninger, valgfag, traditioner, studiemiljø og kontakt til erhvervslivet og andre organisationer, konstaterer Olaf Rye, der er direktør for Rybners’ fire gymnasiale uddannelser.

Valg af studieretning
Ide første tre måneder vil gymnasieeleverne følge et grundforløb, og først herefter vælger de studieretning og danner klasser. Den struktur blev indført med den seneste gymnasiereform for at gøre eleverne mere afklarede omkring valget af studieretning.

Som noget nyt er handelsgymnasiet dette skoleår blevet godkendt til at oprette en klasse, hvor undervisningen foregår på engelsk i flere fag, men først når eleverne har valgt studieretning ved man, om det bliver realiseret.

Eleverne på begge adresser afslutter fredag den 17. august de første skoledage med en idrætsdag, og fredag den 24. august er samtlige nye elever på de fire uddannelser inviteret til en stor fælles introfest på gymnasiet i Grådybet.

IMG_7566-web.jpg 

Mange nye minder og venskaber vil blive skabt, når de nye årgange begynder på Rybners Almene Gymnasium, Rybners Handelsgymnasium, Rybners Tekniske Gymnasium og Rybners HF.