Organisation

Bestyrelsen

12 personer fra erhvervslivet og organisationerne i lokalområdet danner Rybners bestyrelse og er med til at sikre udvikling på en stabil arbejdsplads.

De 12 personer er valgt for en fireårig periode fra d. 1. maj 2018 til at varetage den overordnede ledelse af skolen.

Formand
Udpeget af Dansk Byggeri
Direktør Michael Mathiesen, Max Mathiesen og Søn A/S
E-mail: mm@mmsvarde.dk

Næstformand
Udpeget af Dansk Metal
Formand Dan H. Rasmussen, Dansk Metal Vest
Telefon: 75 14 28 55
E-mail: 0402dar@danskmetal.dk

Udpeget af Dansk Erhverv
Direktør Leif Bjerre Hermansen, Danish Supply Corporation A/S
Telefon: 75 12 10 22
E-mail: lbh@lysholdt.dk

Udpeget af Tekniq
Direktør Claus Boel, El-firmaet Olesen & Jensen A/S
Telefon: 76 14 01 70
E-mail: clb@o-j.dk

Udpeget af Dansk El-forbund
Formand Claus Lykke Christensen, Dansk El-Forbund Esbjerg
Telefon: 75 13 39 66
E-mail: clc@def.dk

Udpeget af Teknisk Landsforbund
Formand Johanne M. Gregersen, Teknisk Landsforbund Sydvest
Telefon: 76 10 46 00 / 40 98 05 97
E-mail: jgr@easv.dk

Udpeget af DI
Direktør Erik Madsen, Madsens Maskinfabrik A/S
Telefon: 20 73 05 33
E-mail: em@madsensmaskinfabrik.dk

Udpeget af HK Sydjylland
Afdelingsformand Annette Godsvig Laursen, HK Sydjylland
Telefon: 33 64 15 03
E-mail: annette.godsvig.laursen@hk.dk

Udpeget af Esbjerg Kommune
Formand for Social- og Arbejdsmarkedsudvalget, Formand for Det Lokale Beskæftigelsesråd Henrik Vallø (Borgerlisten)
Telefon: 40 44 60 02
E-mail: heval@esbjergkommune.dk

Udpeget af UC Syd
Rektor Birthe Friis Mortensen, UC Syd
Telefon: 72 66 20 00
E-mail: bfmo@ucsyd.dk

Medarbejderrepræsentanter
DJØF-repræsentant Niels Henrik Poulsen, HHX (stemmeret)
Telefon: 76 13 33 33
E-mail: nhp@rybners.dk

 

Elevrådsrepræsentanter
Morten Nordenskov Bjørnlund, EUX
Mathilde Holm Plantener, Grådybet

Tilforordnet
Direktør for Børn, Læring og Job, Varde Kommune Britta Boel
Telefon: 79 94 78 15
E-mail: bboe@varde.dk

Direktør for Økonomi & Administration, Annalise Schmidt
Telefon: 79 13 45 18
E-mail: ans@rybners.dk

Tillidsmand, HK
Helle Vad Christensen
Telefon: 79 13 45 16
E-mail: hvj@rybners.dk