Organisation

Vision og mission

Rybners mission
Rybners er et kompetenceudviklingscenter med udbud og udvikling af erhvervsrettede og gymnasiale ungdomsuddannelser og efteruddannelser, svarende til elevernes, erhvervslivets og samfundets behov.

Rybners vision

 • Rybners vil frem mod 2020 bidrage til vækst ved at tilbyde attraktive uddannelser præget af høj faglighed og stort engagement, så den enkelte elev opnår størst mulig læring.
 • Uddannelserne skal udfordre eleverne, gøre dem livsduelige og så dygtige som muligt med sigte på optimale job og karrieremuligheder
 • Rybners vil være førende med evidensbaseret faglig og pædagogisk udvikling og såvel regionalt som nationalt påvirke uddannelseslandskabet gennem sit eksempel.

Strategiske fokuspunkter

 • Rybners tilbyder uddannelser med en ensartet høj kvalitet, der indeholder særlige muligheder for den enkelte elev
 • Rybners planlægger og gennemfører undervisningen med udgangspunkt i den enkelte elevs kompetencer og behov
 • Rybners skaber attraktive uddannelser og fornyelse gennem et tæt samarbejde og dialog med elever, virksomheder, grundskoler, videregående uddannelser og andre uddannelsesinstitutioner
 • Rybners skaber uddannelser præget af høj faglighed og stort engagement gennem kompetente og motiverede medarbejdere 
 • Rybners skaber attraktive uddannelser og fornyelse gennem videndeling på tværs af Rybners, så hele skolen løbende kan lære nyt og udvikle sig i en positiv retning.

 

Vision2017.png


Vision og strategiske fokuspunkter er illustreret ved ovenstående figur.

Værdigrundlag
Rybners vision og strategiske fokuspunkter bygger på fire grundlæggende værdier, der er indbyrdes afhængige og forstærker hinanden:

 • Dynamik og udvikling i et lærings-og arbejdsmiljø med stor omstillingsparathed og fokus på muligheder
 • Troværdighed gennem synlig og handlekraftig ledelse med stor åbenhed og inddragelse af medarbejdere gennem dialog
 • Fokus på kvalitet gennem fælles mål, systematisk evaluering af resultater og økonomisk ansvarlighed
 • Gensidig respekt, udbredt medindflydelse, delegering og loyalitet – med plads til humor

Pædagogisk strategi
Den overordnede pædagogiske strategi på Rybners, inspireret af John Hatties forskning og resultater i forhold til forskellige parametres effekt på elevers læring, er beskrevet ved:

 • Synlig læring tydelige læringsmål og systematisk evaluering af elevens læring – elevens egen evaluering såvel som lærernes – som er synlig for eleven
 • Lærerteam samarbejde med fokus på elevernes læring fælles ansvar for kvaliteten i undervisningen, målt ved elevernes læringstilvækst
 • Differentieret undervisning med fokus på elevernes læring varierede undervisningsmetoder og -materialer med udgangspunkt i den enkelte elevs kompetencer og behov