Nyheder

Orientering til forældre og elever

Det er vigtigt at understrege, at der altså ikke er tale om et stort angreb, sådan som det er blevet fremstillet enkelte steder i medierne. Det er endvidere vigtigt at påpege, at fnat ifølge Styrelsen for Patientsikkerhed (tidligere Embedslægen) kun i sjældne tilfælde spredes på skoler og arbejdspladser.

Elever og medarbejdere i de direkte berørte afdelinger af skolen orienteres om, hvordan de skal forholde sig på baggrund af vejledninger fra Sundhedsstyrelsen og Styrelsen for Patientsikkerhed.

Diverse tiltag på Rybners tjener til formål at medvirke til at begrænse udbredelsen mest muligt – en udbredelse, der altså kun sjældent sker på skoler og arbejdspladser.

Rybners henviser i øvrigt til Sundhedsstyrelsens hjemmeside for nærmere information: https://www.sst.dk/da/viden/smitsomme-sygdomme/smitsomme-sygdomme-a-aa/fnat