Kalender

Orienteringsmøde på RybnersHandelsgymnasium (HHX)

Tidspunkt:
01. maj 2019 19:00 - 20:30

Afholdssted:
Grådybet 73G Grådybet 73G

Der vil blive givet en generel orientering om dagligdagen på gymnasiet, studiestart, grundforløbet, studieretninger og valgfag.

Skolens ledelse er vært ved arrangementet, og der vil være mulighed for at møde nogle af skolens elever.