Nyheder

Rybners praktikcenter blandt de fem bedste i landet

Det er en analyse fra Deloitte bestilt af Undervisningsministeriet, DA og LO, som viser praktikcentrets flotte resultater. 

Rybners Tekniske Skole har gennem en årrække holdt fast i en strategi, der i al sin enkelhed går ud på, at eleverne i skolepraktikken er i praktik i en eller flere virksomheder, fortæller vicedirektør Olaf Rye. Så skolepraktik på Rybners foregår altså i virksomhederne. Rapporten fra Deloitte bekræfter, at strategien holder.

murer lille.jpg

Allerede under grundforløbene til de forskellige erhvervsuddannelser på Rybners styrker eleverne deres kompetencer. Det er en del af konceptet, at Rybners praktikpladskonsulenter underviser dem i at skrive ansøgninger og være til jobsamtale.

- De elever, der ikke umiddelbart får en elevplads hjælper vores dygtige praktikpladskonsulenter i skolepraktikken med virksomhedsforlagt undervisning, så de også kommer ud og prøver at være i virksomhederne. Det giver som regel pote under første eller andet praktikophold i form af en uddannelsesaftale til Rybners' elever, fortæller Olaf Rye.

- Esbjergs status som offshore metropol er en anden væsentlig faktor til de gode resultater, vi ser på Rybners tekniske skole. Der har været en stor vækst inden for det område og det har betydet mange jobs til udlærte håndværkere og en vækst i uddannelsesaftalerne hos underlevenrandørerne til branchen, oplyser Olaf Rye.   

Men praktikcentret bruger også en del ressourcer på at servicere og rådgive virdsomhederne omrking reglerne. Der er mange virksomheder, der slet ikke er klar over de mange regler og procedurer, der er i forhold til at have elever. Denne service er tidligere blevet belønnet med PraktikPladsPrisen med indstillinger fra Dansk Industri og CO industri. Prisen gik til centrets praktikpladskonsulent Bente Ehmsen.

- Dem vidner om medarbejdernes store engagement i arbejdet i praktikpladscentret, siger Olaf Rye Jensen. 

Lektor Søren Voxted fra Syddansk Universitet er ikke overrasket over den store forskel i skolernes succes med at skaffe praktikpladser, for det viser hans forskning også.

- Det skyldes hovedsageligt forskelle i engagement og kvalifikationer hos de medarbejdere og ledere, der beskæftiger sig med området, og ikke mindst ledelsens prioritering af praktikpladsarbejdet, siger han.

Undervisningsministeriet vil inden længe gennemføre en analyse, som skal afdække skolernes praktikpladsopsøgende arbejde nærmere og undersøge, hvilke praktikpladsindsatser der virker.

Hvis alle erhvervsskolerne var lige så gode som de ti bedste skoler til at skaffe praktikpladser, ville det give ca. 5.000 ekstra pladser, viser beregninger fra Dansk Arbejdsgiverforening.