Nyheder

Redderuddannelsen får et løft

En grundigere indføring med både mere teori og flere praktiske øvelser i realistiske miljøer i de fag, som er centrale for reddere uanset speciale skal være med til at gøre redderuddannelsen endnu bedre.

Med en ny bekendtgørelse får uddannelsen et løft vurdere Grethe Gad, som er afdelingsleder på Rescue Center Denmark.

- Det er væsentlige ændringer, som vil betyde et løft i kvaliteten af redderuddannelsen, siger hun.
For begge specialer betyder det, at uddannelsen bliver lidt længere. For ambulancereddere bliver både teori- og praktikdelen forlænget. Ved specialet i autohjælp får eleverne mere teoretisk undervisning.

ambulance.jpg

- Der vil bliver mere simulationstræning i praksisnære omgivelser og miljøer, oplyser Grethe Gad.

På uddannelsen til ambulanceredder, kommer der fokus på det sundhedsfaglige og på en voksende patientgruppe.

Desuden afkorter man nogle grundfag og opretter et nyt reddergrundforløb, hvor nogle af grundfagene bliver flyttet til. Alt i alt giver det en uddannelse på et højere sundhedsfagligt niveau uden at slække på det beredskabsfaglige.

- Vi har på specialet ambulanceredder udviklet nogle fag, som fokuserer mere på den sundhedsfaglige del og samtidig kobler det beredskabsfaglige fundament som redderuddannelsen hviler på, forklarer Grethe Gad.

ambulanceassistent3.jpg

Uddannelsen får blandt andet mere fokus på de patientgrupper, som vil vokse fremover som eksempelvis komplicerede medicinske patienter. Desuden vil der blive mere simulationstræning, hvor eleverne får undervisning og træner i omgivelser og miljøer, som de vil kunne opleve i virkeligheden.

Læs mere om det nye grundforløb for redderuddannelsen her >