Nyheder

Rejsegilde på fremtidens multibygning

En krans af træ pyntet med høvlspåner kom sammen med traditionelle kranse til at pryde den store betonbygning, som i løbet af vinteren har rejst sig i hjertet af Rybners Tekniske Skoles grund. At Rybners har valgt at bygge en ny bygning, som efter sommerferien skal huse tømrer- og mureruddannelsen, fik de nuværende tømrerelever til selv at lave en krans til taget.

rejsegilde6.jpg
Kransene med tømrerkransen som nummer to fra højre. 

Selv om betonelementerne endnu står råt, kan man ane, at nytænkning har dannet grundlag for bygningen, som kommer til at indeholde to store værksteder, teorilokaler og fællesrum. Betonelementerne tegner allerede konturerne af en stor trappe, som kan bruges i undervisningen, og et udsigtstårn, hvorfra man kan se eleverne arbejde i værkstederne. Videndeling, gennemsigtighed og samarbejde er nogle af de elementer, som har dannet grundlag for bygningen. 

rejsegilde2.jpg
Den store udsigtspost, hvorfra man vil komme til at kunne se ned i begge værksteder, hvor murer- og tømrerelever i første omgang får deres daglige gang. 

Arkitekt Knud Erik Nordby fra arkitektfirmaet Hallen og Nordby lagde vægt på det arbejde, der er gået forud for tegningen af bygningen, blandt andet et idéudviklingsforløb, da han sagde et par ord ved rejsegildet.

- Da var alt tilladt, og nøgleordene blev variation, bevægelse, læring på alle flader, studiemiljø og vidensdeling, sagde han, før han bad forsamlingen af skolens bestyrelse, samarbejdspartnere, elever og undervisere om at råbe et trefoldigt leve for netop brugerne af den kommende bygning og samarbejdet.

rejsegilde5.jpg
Formand for Rybners bestyrelse, Michael Mathiesen, på den store trappe. 

For formand for Rybners’ bestyrelse, Michael Mathiasen, er bygningen et meget håndfast symbol på den vægt, som Rybners lægger på erhvervsuddannelserne.

- Her på Rybners satster vi på at få gang i erhvervsuddannelserne, og de sidste tilmeldingstal viser da også, at det går i den retning, sagde han til rejsegildet, før også han førte an i et trefoldigt leve for den nye bygning.

Selv om bygningen i første omgang bliver indrettet til murer- og tømrerelever, bliver den bygget så fleksibelt, så det bliver mindre besværligt at indrette værkstederne til en anden uddannelse.

rejsegilde3.jpg
Et kig fra udsigtstårnet.

rejsegilde1.jpg
Som det sig hør og bør var der pølser til håndværkere og andre gæster til rejsegildet.