Nyheder

Rescue Center Denmark tilbyder nu kurser for ambulanceassistenter

I december tog Rescue Center Denmark første skridt mod en vifte af nye tilbud af efteruddannelse for ambulanceassistenter, da det første kursus Ajourføring for ambulanceassistenter fik sirenerne til at genlyde på centret. Målet er, inden for kort tid at kunne dække ambulanceassistenternes efteruddannelsesbehov fuldt ud, oplyser afdelingschef Bjarne Knudsen.

- Vi arbejder målrettet på at sikre og udbygge kvalitativt gode efteruddannelsestilbud til ambulanceassistenterne, fortæller han.

- Vi har kørt det første kursus i ajourføring for assistenterne med et godt resultat. Vi har mere på vej, for eksempel forflytning af XXL-patienter og hygiejnekurser. Både vores egne undervisere og vores samarbejdspartnere har et højt fagligt niveau, som sikrer en høj kvalitet i undervisningen, påpeger Bjarne Knudsen.

ambulanceassistent1.jpg
Carl Martin Middelhede og Dennis Rasmussen fra Falck i Tarm, deltog i Ajourføring for ambulanceassistenter. Her i gang med en øvelse, der omhandler en hjertepatient.

Genopfriskning og ny viden
Det første kursus Ajourføring for ambulanceassistenter genopfrisker og tilfører ny viden til assistenter, der har været en årrække i tjenesten, fortæller faglærer Henrik Jespersen.

- Vi fylder godt med teori på om en række relevante emner: Avanceret genoplivning for børn og voksne, EKG-lære, skadesstedslære, traumer, medikamenter med mere og har suppleret med ekstern ekspert viden - så vi samlet set har fået kurset op på et højt fagligt niveau. Og naturligvis er den teoretiske viden blevet omsat til en række praktiske øvelser, oplyser han.  

Stor tilfredshed på det første kursus 
Det bekræfter Carl Martin Middelhede, som arbejder som ambulanceassistent ved Falck i Tarm, og Kim Christensen, som er ansat ved Response Midtjylland. De deltog begge på kurset og er meget godt tilfredse.

- Afvekslingen mellem teori og praksis fungerede godt, fortæller Carl Martin Middelhede, som arbejder som ambulanceassistent ved Falck i Tarm.

- Det har været rigtig fint med en god fordeling mellem praktik og teori. Der har været en rigtig god sammenhæng, sagde han i en pause før nye øvelser skulle i gang.

ambulanceassistent2.jpg
Patienten skal forflyttes ned ad trappen ved hjælp af akutnedbæringsstol

Højt fagligt niveau
Han er også meget tilfreds med det faglige niveau på kurset både blandt Rescue Center Denmarks egne faglærere og hos de eksperter, som underviste i deres fagområder. En jordemoder og en læge underviste blandt andet i fødsler og traumer.

- De har en god baggrundsviden, så man får den rigtige viden, siger Carl Martin Middelhede, som blev uddannet ambulanceassistent i 2010 og gerne vil videreuddanne sig til behandler.

- Jeg vil gerne følge op på min uddannelse og se, om der er kommet noget nyt. Desuden vil jeg forberede mig til videreuddannelse, fortæller han om grunden til, at han meldte sig til kurset.  

Lærer af hinanden
Men det er ikke kun kursusbeskrivelsens indhold, som deltagerne får noget ud af. Meget af læringen kommer også af at møde ambulanceassistenter fra andre stationer og ambulancetjenester, fortæller Kim Christensen, som er ansat ved Response Midtjylland.

- Det er sjovt at prøve at arbejde med flere forskellige mennesker, end dem du arbejder sammen med til daglig. Meget gør vi forskelligt, vi har forskellige instrukser, fortæller han.

ambulanceassistent3.jpg
Patienten får pludselig hjertestop.

Fakta
Kurset Ambulanceassistentens ajourføring varer 5 dage, er en blanding af teori og praktik, og indholdet er:

  • Skadesstedslære
  • Løfte, bære og forflytningsteknik
  • Avanceret genoplivning ved hjertestop på voksne og børn.
  • Natrium - Kaliumpumpen
  • EKG og telemedicen
  • Traume, herunder: Forbrændinger, gravide, CNS,thorax, abdominal, børn og ældre
  • Fødselslære
  • Medikamenter i ambulancen
  • På vej er nye tilbud med håndtering af XXL-patienter og hygiejne i ambulance- og sygetransporttjenesten. 

 
ambulanceassistent4.jpg
Her er Carl Martin Middelhede og Dennis Rasmussen kaldt ud til en dødfunden person.