Nyheder

Tyske Rittersport er året eksamens-case

Det hjalp selvfølgelig på populariteten, men det var ikke kun fordi, Mikael Christensen fra DK-Konfekture havde Rittersports med til hele klassen, at han blev godt modtaget af 2t.

Som sælger og distributør af Rittersports og Katjes' produkter og med halvdelen af Fyn og Sydjylland som salgsdistrikt har Mikael Christensen et indgående kendskab til den familieejede tyske chokoladeproducent og ikke mindst hvordan den begår sig på det danske marked. Den spændende virksomhed danner grundlag for elevernes eksamen i erhvervscase, som i modsætning til skolens øvrige klasser har fokus på en tysk virksomhed på det danske marked.

Rittersport.jpg

Mange parametre er i spil
Mikael Christensen holdt et kort oplæg for klassen om Rittersports produkter, målgrupper, kampagner, carsalg, årsplanlægning og konkurrencesituation. Han kunne også fortælle, at han kører 75.000 km om året og er i marken hver dag. - Det kan faktisk være ret ensomt at være sælger, erkendte han foran de fokuserede elever.

Forud for mødet med den erfarne sælger havde de fået udleveret et omfattende materiale vedrørende casevirksomheden. Eleverne havde således sat sig ind i Rittersport, "chokoladebranchen", relevante markedsforhold samt produktions- og kvalitetsstyring - alt sammen stillet til rådighed af DK-Konfekture A/S.

- Vi introducerer nye produkter tre gange om året, og blandt vores vigtigste konkurrenter er Toms og Marabou, berettede Mikael, der også kunne fortælle, at Rittersport er et typisk impulskøb, og at han derfor gerne ser, at butikken placerer de velkendte chokoladebarer nær kassen.

Han gav også eleverne et indblik i, hvordan Rittersport valgte at gribe introduktionen af sin nye NUT Selection an. Virksomheden havde blandt andet analyseret konkurrenternes tilsvarende produkter meget grundigt.

Tysk - en karrierevej

Forløbet med Rittersport er et af en række tiltag, der er igangsat som led i forsøgs- og udviklingsprojektet Tysk - en karrierevej.

  • Syv gymnasier i Region Syddanmark - heriblandt Rybners Handelsgymnasium - medvirker i "Tysk - en karrierevej".

  • Projektet, der støttes økonomisk af Region Syddanmark, har til formål at gøre eleverne opmærksomme på, at der ude i erhvervslivet er mange fordele ved at beherske det tyske sprog godt.

  • Initiativet er skabt på baggrund af konkrete forespørgsler fra erhvervslivet i regionen, da de har svært ved at rekruttere unge, der kan tysk.

  • Projektet løber i perioden 1. november 2014 til 1. juni 2017 og, og fik den 15. december 2014 tilsagn fra regionsrådet om støtte på 2.919.500 kr.