Nyheder

Rybners Gymnasium byder 700 nye elever velkommen

Sommerferien er slut. Nu gælder det blandt meget andet tysk grammatik, økonomiske modeller og matematiske formler, når en ny hverdag tager sin begyndelse for mere end 700 unge på Rybners Gymnasium.

Læring, der ansporer til nysgerrighed og personlig udvikling, tilsat godt kammeratskab og masser af sociale og faglige oplevelser er for de fleste opskriften på nogle rigtigt fede gymnasieår, man aldrig glemmer. 

- Det er et spændende skoleår, vi står overfor. Gymnasiereformen træder i kraft, og vi starter HF op i et tværfagligt læringsmiljø, der helt unikt favner både det tekniske gymnasium og erhvervsskolen, konstaterer rektor Lars Andersen.

IMG_7566-web.jpg

Stabilt optag
I Grådybet tager handelsgymnasiet imod ti nye klasser, mens det almene gymnasium byder elever, fordelt på otte nye klasser, velkommen med flagallé ved hovedindgangen. På Spangsbjerg Møllevej er undervisere, ledere og nuværende elever på Teknisk Gymnasium klar til at tage imod seks nye klasser. Rybners HF lægger ud med 50 elever fordelt på to klasser. Flere står på venteliste.

På landsplan er andelen af unge, der vælger gymnasiet, relativt stabilt sammenlignet med tidligere år, og sådan forholder det sig også på Rybners Gymnasium.

- Det tager vi som et tegn på, at de unge og deres forældre er klar over, at vi har meget at byde på, det være sig i forhold til studieretninger, valgfag, traditioner, studiemiljø og kontakt til erhvervslivet og andre organisationer, siger Lars Andersen.

Tre-måneders grundforløb
At gymnasiereformen nu træder i kraft, vil kunne ses fra skoleårets start. For som noget nyt vil gymnasieeleverne de første tre måneder følge et grundforløb, og først herefter vælge studieretning og danne klasser. Noget, der gerne skulle gøre dem mere afklarede omkring valget af studieretning.

De traditionelle ryste-sammen hytteture bliver derfor erstattet af to-tre-dages ture, der først vil finde sted i marts måned og vil byde på både fagligt og socialt indhold i eksempelvis København eller Aarhus.

Også flere nye fag, studieretninger og projekter ser dagens lys som led i gymnasiereformen.

Eleverne på begge adresser afslutter fredag den 18. august de første skoledage med en fredagscafé i forlængelse af en idrætsdag, og fredag den 25. august er samtlige årgange på de fire uddannelser inviteret til en stor fælles introfest på gymnasiet i Grådybet.

Høj-web.jpg