Nyheder

Coronavirus: Rybners iværksætter nye forholdsregler for at reducere risikoen for smittespredning

Statsministeren og myndighederne udmelder løbende nye tiltag for at inddæmme coronavirus og opfordrer alle til at udvise samfundssind, tage hensyn til svækkede, ældre og kronisk syge borgere samt være på forkant med tiltag, som forhindrer smittespredning i samfundet.

Skolens ledelse følger situationen med coronavirus tæt og har besluttet at iværksætte nye forholdsregler for at reducere risikoen for smittespredning. Forholdsreglerne har til formål at opretholde skolens kerneaktivitet, mens en række sekundære aktiviteter helt/delvist lukkes ned indtil videre frem til 31. marts 2020. 

Det er vigtigt at understrege, at de nye tiltag på Rybners sker med udgangspunkt i et forsigtighedsprincip, og vi har fokus på rettidig omhu og på at træffe de nødvendige beslutninger for at bidrage til at inddæmme og forsinke smittespredning af coronavirus i samfundet. Det er vigtigt, at vi alle gør, hvad der er muligt for at undgå, at vores sundhedsvæsen ”bryder sammen”, som det er set i Italien i takt med at antallet af syge er eksploderet kraftigt.

På Rybners har vi dagligt besøg af mange elever, kursister, medarbejdere og andre gæster, og det giver øget risiko for smittespredning. Rybners ledelse har derfor besluttet at minimere større samlinger af elever, kursister og ansatte.

Det betyder bl.a.:

  • Lukning af skolens kantiner på Gymnasiet i Grådybet og på Sp. Møllevej fra torsdag den 12. marts 2020. Kantinen leverer fortsat forplejning til absolutte nødvendige møder, men er lukket for almindeligt kantinesalg.

  • Fester, caféer, morgensamlinger og andre større elevaktiviteter aflyses eller udskydes.

  • Vi opfordrer samtidig til, at alle elever følger myndighedernes skærpede anbefalinger ift. fysisk omgang i dagligdagen. Det betyder som hidtil fokus på god håndhygiejne samt så vidt muligt at undgå håndtryk, kindkys og kram.

  • I løbet af de næste par dage bliver sat yderligere håndsprit dispensere op på alle adresser, og vi gør alt, hvad vi kan for at skaffe den nødvendige håndsprit til løbende opfyldning.

  • Hvis du føler dig sløj og har symptomer på forkølelse, skal du blive hjemme, uanset om du har været i de særlige risikoområder, som myndighederne har udpeget. 

Det er vigtigt at understrege, at undervisningen fortsætter som vanligt.

Du vil løbende blive holdt orienteret om evt. yderligere tiltag. Myndighederne har samtidig samlet al viden og information om ny coronavirus på politi.dk/coronavirus-i-danmark hvor du kan følge den seneste udvikling.

 
Med venlig hilsen


Olaf Rye

Konst. adm. direktør Rybners

Direktionen Rybners

Mobil: 2179 8555

orj@rybners.dk

 

lille_corona_banner.jpg