Nyheder

Rybners når sine mål hurtigere end forventet

Rybners præsterede i 2015 – andet år efter fusionen - et overskud på 2,9 %. Dermed har skolen mere end nået sine forventninger, idet bestyrelsen regnede med en overskudsgrad på 2,5 % efter fem år.

Bestyrelsesformand Michael Mathiesen er yderst tilfreds med resultatet, som han tillægger medarbejderne.

- Jeg synes jo, vi er kommet utroligt flot ud af 2015. Det skyldes, at alle medarbejdere og ledelsen har trukket på samme hammel og præsteret en masse nye initiativer, som kan drive Rybners videre, selv med de besparelser, der er varslet. Det skal alle medarbejdere have ros for.

Besparelser på uddannelsesområdet
Men han understreger også, at de gode økonomiske resultater vil blive nødvendige de kommende år.

- Hvert år vil der komme en ydereligere 2 % besparelse hvert år. Det har vi taget hul på med de initiativer til den fremtid, som vi ser den. Der skal leveres en højere ydelse for færre penge. Vi driver jo den skole som enhver anden virksomhed, og hvis vi skal udvikle os og finde på nye tiltag, så skal vi have nogle penge i baghånden. Derfor har bestyrelsen besluttet, at vi gerne skulle have en overskudsgrad på cirka 2 %, siger Michael Mathiesen. 

Pengene bruges til udvikling
Vicedirektør Olaf Rye Jensen oplyser, at Rybners i høj grad investerer i pædagogisk udvikling. Det gælder både i forhold til at indrette lokaler, som er egnede til nye former for pædagogik, til at udvikle digitale undervisningsmaterialer og til uddannelse af underviserne.

- Overskuddet giver nogle gode muligheder for at kunne indrette vores lokaler til den praktiske pædagogik, som vi gerne vil udvikle. Vi har mulighed på at bruge nogle ressourcer på at udvikle vores bygninger og uddanne vores lærere. Overskuddet er blandt andet opnået ved en – for en skole – utraditionel organisering. Vi har blandt andet centraliseret den pædagogiske planlægning og udlignet forskelle i, hvor meget de enkelte lærergrupper underviser og dermed er sammen med eleverne, siger Olaf Rye Jensen.

Yderligere oplysninger:
Vicedirektør Olaf Rye Jensen, mobil: 21798555, e-mail: orj@rybners.dk

Formand for Rybners bestyrelse Michael Mathiesen, mobil: 22496560, e-mail: mm@mms.dk