Nyheder

Rybners sætter e-sport på skoleskemaet

E-sport er ikke "kun" computerspil. Det er taktik, teamwork og strategi. Og for de mest seriøse og talentfulde kan e-sporten ende med at blive et professionelt erhverv med præmiesummer i millionklassen ved de store internationale turneringer.

På Rybners får eleverne nu mulighed for at kombinere læring og uddannelse med interessen for computerspil og medier i det hele taget.

Til grundskolens afgangselever lancerer uddannelsesinstitutionen en ny udgave af 10. klassestilbuddet Business10 og Tech10.

- Med den nye 10. klasses linje, der får e-sport som valgfag, vil vi styrke elevernes koncentrationsevne, samarbejdsevne og engelsk-kundskaber og give dem erfaring i at handle i stressede situationer, beretter uddannelseschef Marianne Kirk Nielsen.

Hun forventer, at muligheden for at benytte skolens e-sportscenter efter skoletid kombineret med det tætte samarbejde med eSport Esbjerg og de øvrige Rybners-uddannelser er noget, der vil tiltale mange unge.

Andre skoler med e-sport på skoleskemaet har desuden haft succes med at tiltrække elever længere væk fra, og med muligheden for at eleverne kan bo på Rybners’ skolehjem, Hermitage, er det også noget, man håber, vil gøre sig gældende på Rybners.

E-sport på gymnasierne
Også de elever på Rybners Gymnasium, som vælger mediefag og det nye teknikfag ”Digitalt design og udvikling” til næste skoleår, vil blive undervist i e-sport.  Særligt på det tekniske gymnasium er e-sport i forvejen særdeles populært blandt eleverne. Her afholder man jævnligt GameJams og store LAN-parties, hvor eleverne hygger sig og holder computerspillene kørende i et helt døgn.

Tilsvarende er man på Rybners Gymnasium i Grådybet gået i gang med at udskifte flere almindelige computere med de nye kraftfulde gamer-maskiner, så de kan indgå i stx- og hhx-elevernes mediefag.