Nyheder

Rybners sætter fokus på ”Det rigtige valg”

Det kan være en jungle at finde ud af, hvilken uddannelse, der er den rigtige for en. Selv om valget af ungdomsuddannelse - særligt på de gymnasiale uddannelser - ikke snævrer karrieremulighederne væsentligt ind, har det stadig stor betydning for de unge ”at lande på den rette hylde”.

Ud over det faglige fokus fylder det sociale også ekstremt meget for de unge, der er ved at skabe sig en identitet, og samtidig kan andres meninger om, hvor man passer ind, også spille ind. Her har mor og far naturligvis stor indflydelse.

Som en markant udbyder af både gymnasiale uddannelser og en lang række tekniske og merkantile erhvervsuddannelser(EUD) ønsker man på Rybners at tage ansvar for de unges valg af uddannelse.

Risikerer at droppe ud senere
- Det er en af Rybners’ mærkesager at give alle elever en uddannelse - uanset hvor de i første omgang er tilmeldt. Mange af dem, der overvejer et skifte, risikerer at droppe ud af deres nuværende uddannelse i løbet af skoleåret. I den forbindelse vil vi gerne ud med det budskab, at du som elev, hvad enten du går på Rybners eller en anden ungdomsuddannelse, ikke behøver at vente til slutningen af skoleåret med at skifte uddannelse, forklarer Lars Katzmann, direktør for Rybners’ erhvervsuddannelser.

På de gymnasiale uddannelser gælder muligheden for at skifte uddannelse i skoleårets tre første måneder. Det skal ses i lyset af, at gymnasierne siden den seneste reform har kørt med et tre måneders grundforløb, inden eleverne vælger studieretning og danner klasser. På erhvervsuddannelserne kan eleverne på Grundforløb 1 flytte til andre uddannelser på Grundforløb 1 helt frem til juleferien. Gymnasieelever, som hellere vil i gang med en erhvervsuddannelse, kan - afhængigt af hvor langt eleven er på gymnasiet - starte på Grundforløb 1 eller gå direkte til Grundforløb 2, der starter den 14. januar.
Ikke-navngivet-1.jpg

Gavnligt skifte for gymnasieelever
- Ikke færre end 73,1 procent af 9./10. klasses-eleverne er i år begyndt på en gymnasial uddannelse. For en betragtelig del af dem er det ikke det rigtige valg. Mange færdiggør uddannelsen uden nogensinde at gøre brug af den, mens andre allerede nu er nået frem til, at de faktisk hellere vil være tømrer, speditør eller på sigt ingeniør med en praktisk baggrund. For dem er muligheden for et hurtigt uddannelsesskifte meget relevant, vurderer Olaf Rye, direktør for Rybners’ Gymnasier.

Fordi Rybners tilbyder de unge stort set alle mulige indgange til ungdomsuddannelserne, har institutionen lettere ved at sikre de unge vejledning om de mange uddannelsesmuligheder.

- Er man i tvivl om sin ungdomsuddannelse, kan man kort sagt bare vælge Rybners, konstaterer Olaf Rye.

Da EUC Vest og det ”gamle” Rybners fusionerede, var en af hensigterne da også at sikre en udviklingsorienteret pædagogik og skabe et attraktivt uddannelsessted for de unge.

  • Er du elev på en erhvervsuddannelse og ønsker at vide mere om mulighederne for at vælge om, kan du kontakte en vejleder på tlf. 7913 3207.
  • Er du gymnasieelev og ønsker at vide mere om mulighederne for at vælge om, kan du kontakte en vejleder på tlf. 7613 3207.