Nyheder

Rybners udvider uddannelsespaletten med HF

Når gymnasiereformen træder i kraft fra næste skoleår, vil HF-uddannelsen helt have ændret karakter. Den nye HF-uddannelse får et særligt sigte mod erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser, men med et ekstra tillægssemester vil de unge også kunne søge ind på de videregående uddannelser.

Uddannelsen får fremover en tydelig vægtning på erhvervsfaglige og praksisorienterede fag, og så bliver det muligt at tage uddannelsen direkte efter 9. klasse. Tidligere rettede HF sig først og fremmest mod unge eller voksne, der ikke kom direkte fra folkeskolen.

Netop det erhvervsfaglige fokus og politikernes hensigt med at få flere elever på erhvervsuddannelserne har haft betydning for, at Rybners har fået godkendt sin ansøgning om at udbyde HF. Håbet er nemlig, at placeringen på Rybners vil motivere flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse, når deres HF er i hus.

Rybners’ ansøgning er blevet bakket op af Regionsrådet - blandt andet med argumenter om, at de to nuværende HF-udbydere i Esbjerg-området har givet udtryk for, at de forventer et boom i ansøgertallet til HF. Regionsrådet har derfor vurderet, at der er plads til en ekstra udbyder af HF i området.

Attraktivt studiemiljø
Et andet argument, der taler for HF på Rybners, er, at uddannelsesinstitutionen i forvejen tilbyder alle tre gymnasiale uddannelser, STX, HHX og HTX, foruden en bred vifte af merkantile og tekniske erhvervsuddannelser.

- Det vil sikre et spændende og attraktivt fagligt studiemiljø, og vi besidder allerede de nødvendige faglige kompetencer til også at udbyde hf, pointerer Peter Amstrup, administrerende direktør for Rybners.

- En række af HF-fagene udbyder vi i forvejen som obligatoriske fag eller studieretningsfag på Rybners Handelsgymnasium og Rybners Tekniske Gymnasium, og vi har i det hele taget mange års erfaring med at uddanne profiler med retning mod erhvervsakademierne, forklarer direktøren og tilføjer, at Rybners som skole også har meget stor erfaring med at få elever i praktik - et andet krav, der gør sig gældende i den reviderede HF.

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har foreløbig godkendt Rybners til at udbyde den toårige HF i en tidsbegrænset periode på to år, hvilket giver mulighed for elevoptag i 2017 og 2018. Herefter vil Styrelsen evaluere og genoverveje udbudsgodkendelsen. Rybners skal desuden indgå i et forpligtende samarbejde med de nuværende HF-udbydere i byen omkring udbuddet af HF.

Rybners har ansøgt om at udbyde de merkantile og tekniske fagretninger, men godkendelsen omfatter retten til at udbyde samtlige fem fagpakker på den nye hf-uddannelse: Sundheds- og bio-området, handels- og finansområdet, det pædagogiske område, det tekniske område og medieområdet. Hvad der ender med at blive udbudt, afhænger af ansøgerne og deres antal. Rybners forventer at kunne starte ud med to klasser til august næste år.