Nyheder

Handelsgymnasie-elever løser opgaver for lokal virksomhed

Læring og opgaveløsning vedrørende logistikomkostninger, lagerservicegrad og emballage- og pakkeomkostninger kan måske umiddelbart lyde tungt og teoretisk. Men stoffet bliver en hel del mere interessant og levendegjort, når det er bundet op på virkelige forhold i en virkelig virksomhed - en virksomhed, som eleverne er i direkte dialog med, besøger/får besøg af og lærer godt at kende.

Omvendt får virksomheden også et udbytte: den får direkte kontakt til dens vigtigste råvare: medarbejderne - i dette tilfælde mulige kommende trainees - hvilket kan gøre samarbejdet til en klog investering.

Sådan er udgangspunktet for det forløb, 17 elever fra HH3c på Rybners Handelsgymnasium lige nu er i gang med. Forløbet er et led i det overordnede regionale projekt ”Dialog med Erhvervslivet”, der kort sagt har til formål at skabe et tættere samarbejde mellem gymnasierne og erhvervslivet.

DSC_0296-lille.jpg

Et fleksibelt bilhotel
Virksomheden, der har sagt ja til at deltage i HH3c’s undervisningsforløb, er Scandinavian Auto Logistics A/S (SAL) med adresse på Esbjerg Havn. SAL modtager 50.000 biler årligt på havnen (det forventede antal for 2014). Bilerne ankommer med skib og distribueres videre herfra til hele landet med lastbiler.

Eleverne har fået til opgave at komme med løsningsforslag til, hvordan virksomheden kan skabe endnu mere effektive arbejdsgange og dermed opnå det bedst mulige resultat. To grupper er således i gang med at løse en opgave, der vedrører logistisk effektivitet, mens to grupper er i gang med at løse en opgave, der vedrører forretningsfilosofien LEAN.

DSC_0298-lille.jpg

Elevgrupperne begyndte at forberede sig med analyser og virksomhedsbeskrivelser i uge 41, inden de tirsdag den 28. oktober var på besøg hos SAL på Esbjerg Havn.

Her fik de en hel masse at vide om den spændende virksomhed, der meget forenklet kan betegnes som et bilhotel, og spørgelysten blandt eleverne var efterfølgende stor.

Satte ny rekord
- Vi tilbyder en stor portefølje af services, der kan skræddersys efter kundens behov, og kunderne vægter desuden højt, at SAL er ISO 9001- og AEO-certificeret. Lagerkapaciteten er på omkring 2500 biler, og der er operationel bemanding på stedet 24/7, fortalte logistikassistent Esben Mørk blandt andet.

Virksomheden, der med branchens øjne har en central og attraktiv beliggenhed på Esbjerg Havn, har vækstet meget det seneste års tid.

- Vi flyttede for nylig over 400 biler på en dag, og det var ny rekord, oplyste Esben Mørk til handelsgymnasie-eleverne.

DSC_0294-lille.jpg

Smid en ansøgning
Terminalchef/COO, Kurt Søgaard Hansen, benyttede lejligheden til at komme med en opfordring:

- Smid gerne en ansøgning til os. Vi kommer snart til at få brug for en ny logistikassistent-elev.

Han anser samarbejdet med Rybners som en oplagt mulighed for at ”gøre sig lækker” over for eleverne.

- Vi har flere medarbejdere, der kommer fra Rybners - aktuelt har vi to elever og en færdiguddannet - og vi har nydt godt af samarbejdet med gymnasiet gennem flere år.

Eleverne arbejder nu videre med opgaverne i de kommende uger, hvor de også får besøg af repræsentanter fra SAL, der kan hjælpe dem med at afklare de spørgsmål, der dukker op, efterhånden som de dykker dybere ned i virksomhedens forskellige elementer.

Mandag den 1. december slutter forløbet med, at eleverne præsenterer deres løsningsforslag for SAL.

Fakta om ”Dialog med Erhvervslivet”

  • Et regionalt projekt med deltagelse af en række gymnasier
  • Omfatter hhx og stx. Til foråret satser man på, at få htx med
  • Omhandler fagene dansk og matematik i bred forstand - herunder formidling og økonomi
  • Har til formål at give et løft på uddannelsen og opnå et struktureret netværk af virksomheder, som er forankret i Rybners og projektorganisationen.
  • Har endvidere til formål at gøre erhvervslivet mindre ”fremmed” for gymnasie-eleverne, der ofte fortsætter på universitetet. Det gælder især de almene gymnasie-elever(stx).
  • Selve projektarbejdet foregår i efteråret frem til den 1. december
  • Kolding Gymnasium er tovholder. Rybners Gymnasium er partner.
  • Esbjerg Erhvervsudvikling er involveret i at finde virksomheder, der har lyst til at deltage
  • Et konsulentbureau faciliterer projektet og inviterer virksomheder

DSC_0288-lille.jpg

DSC_0291-lille.jpg