Nyheder

Samarbejde mellem Rybners og Musikkonservatoriet er ren win-win

Det er konservatorielærer, Nicolas Koch, der i tidernes morgen kontaktede Rybners om et muligt samarbejde. Et samarbejde, der er gået hen og blevet yderst værdifuldt for alle. 2. årselever fra faget Sammenspilsledelse på Musikkonservatoriet afprøver deres fag og teori i praksis, når de lærer fra sig til musikundervisningen. Og Rybners-eleverne – ja, de suger alle gode råd og fiduser til sig.

IMG_0794.JPG

Forberedelserne til de to besøg starter allerede inden jul, hvor det bliver aftalt, hvilken musik, der skal spilles. Musikstuderende planlægger undervisningen, og der bliver sendt video til musikholdet på Rybners, så de også kan øve sig.

For musikerne er forberedelse en ting, mens en anden er virkeligheden! Man kan nemlig ikke planlægge sig ud af alt, når det kommer til undervisning. Virkeligheden kan tage sig anderledes ud end forventet, hvilket gør, at der må improviseres. Det kan være, der er brug for, at de træder mere i karakter eller må tænke kreativt. Der er ikke mange af konservatorieeleverne, der har prøvet at undervise før, hvorfor denne hands-on praktiske øvelse er med til at øge deres faglighed.

Rybners-eleverne opnår til gengæld noget andet. De får en anderledes undervisning, end den de har til dagligt, hvilket er med til at gøre deres skema sjovt og afvekslende. Samtidigt lærer de også, hvilke muligheder de har, eksempelvis med MGK – musikalsk grundkursus – hvis det er musikvejen, der frister.

IMG_0774.JPG