Nyheder

Samarbejde om avanceret offshore-kursus

Semco Maritime og Maersk Oil har sammen udviklet indholdet til kurset, som er blevet til på Maersks Oils initiativ. Maersk Oil oplevede af og til driftsstop på platformene, fordi mandskabet manglede viden om, hvordan man skulle håndtere instrumenterne, som kort fortalt måler i to medier på samme tid - typisk hvor meget vand og olie, der er i en beholder, forklarer Lars Ølholm fra Semco Maritime.

- Det de arbejder med er ”smarte instrumenter”, det vil sige, at feltinstrumenterne konfigureres via pc eller andet værktøj, og instrumenterne kan selv fortælle, hvis der er en fejl i instrumentet. Det er med andre ord programmerbart. Man skal forstå at programmere og dekode informationerne rigtigt, forklarer han.

God forståelse for udstyret
Kurset er både rettet mod de ingeniører, som designer og programmerer udstyret på land – og de, som skal håndtere dem og aflæse informationerne på produktionsplatformene. Både ansatte i Danmark og Storbritannien har deltaget på kurset. Maersk Oil har købt og udlånt leveltransmitters, som bliver koblet op på udstyret i Rybners Kursuscenters Styrings- og Reguleringscenter. Til at undervise kommer blandt andre specialister fra velkendte leverandører af leveltransmitters, som f.eks. Emerson og Endress+Hauser.

leveltransmitters1.jpg
To af kursisterne er Kirsten Asmussen og Steven Lauridsen, som begge arbejder som instrumentingeniører i Technical Department ved Maersk Oil i Esbjerg. De designer programmeringen af udstyret, som mandskabet på produktionsplatformene skal arbejde efter. De løser de problemer, som mandskabet på produktionsplatformene oplever og skal ofte også instruere dem i, hvordan de skal håndtere og ikke mindst løse problemer. Det har de fået bedre grundlag for at gøre nu, fortæller de.

- Vi får en god forståelse af de anvendte teknologier og de udfordringer, der er forbundet med drift og vedligehold af disse, siger Kirsten Asmussen.

- Til dagligt ser vi, der arbejder på kontoret, udstyret på papiret og designer efter de relevante specifikationer. På kurset får vi omsat teori til praksis, og det giver en bedre forståelse. Der er nogle detaljer, som man får øjnene op for, tilføjer Steven Lauridsen.

Forståelsen for udstyret betyder også meget for mandskabet på produktionsplatformene. Med et godt kendskab til udstyret, vil de ofte selv kunne løse mange udfordringer og ad-hoc opgaver offshore og dermed spare både tid og penge og i sidste ende kan det hjælpe til at optimere produktionen.

Inspiration til Rumænien
leveltransmitters højkant.jpg
Mircea Rad Satmar fra Rumænien underviser i trykbaserede niveaumålinger. 

På kurset underviste specialister fra Endress+Hausers, Kasper Adsersen og Henrik Fournais, i radar og radiometriske målinger, mens Emersons Esbjerg-afdeling sendte en specialist fra Rumænien, Mircea Rad Satmar for at undervise i trykbaserede niveaumålinger.

- Det er vigtigt at forstå, hvordan udstyret virker. Vi snakker både om, hvordan det er konstrueret, og hvordan det kalibreres. Det er også interessant for mig. For det første fordi jeg aldrig har været i Danmark før. Men også fordi testudstyret er meget professionelt sat op, Rybners har bygget et super fint laboratorium. Vi prøver endda at udvikle noget lignende til vores interne træning, oplyser Mircea Rad Satmar på engelsk.

De første to kurser har været prøvekurser. Nu skal Maersk Oil, Semco Maritime og Rybners Kursuscenter optimere kurset, hvorefter Maersk Oil løbende forventer at sende ansatte og teknikkere, som arbejder med feltinstrumentering, på kurset ved Rybners Kursuscenter.