Nyheder

Få en gratis uddannelsesplan

Virksomheder består i høj grad af de medarbejdere, som er i virksomheden. Med strategisk brug af efteruddannelse, kan virksomheder udvikle sig i den retning, som man ønsker. Men det kræver ressourcer at lægge en uddannelsesplan, som både tager hensyn til de behov og ønsker, som virksomheden har, sammenholdt med hvad medarbejderne kan og deres ønsker.

Men lige nu har små og mellemstore virksomheder mulighed for at få lagt en gratis uddannelsesplan, som kommer rundt om alle aspekter. Rybners Kursuscenter er med i projektet SAMVIRK, et EU-støttet projekt, som giver virksomheder mulighed for at få en konsulent fra kursuscentret gratis ud og lægge en uddannelsesplan. Projektet løber indtil den 31. marts 2015, så det er nu planlægningen skal i gang, hvis det skal nås.

undervisning.jpg
Medarbejderne kan få lavet en individuel kompetencevurdering, og når alle medarbejdere har fået lavet det, giver det et godt overblik over kompetencerne i virksomheden og hvor man skal sætte ind. 

 

Planen kan bruges, som virksomheden ønsker. Med den kan virksomheden sætte gang i efteruddannelsesaktiviteter med det samme. Men det kan også være en langsigtet plan, som inden for et budget, styrer, hvordan virksomheden opnår de kompetencer, som der er brug for.

Det batter
Kirsten Sinding er en af Rybners Kursuscenters virksomhedskonsulenter, og hun har stor erfaring med at planlægge kursusaktiviteter efter virksomheders behov og ønsker.

- Vi tager udgangspunkt i formålet med uddannelsesplanen. Når efteruddannelsen er planlagt opnår man for det meste at efteruddannelsen batter mere i virksomheden, fordi både medarbejdere og ledelse kender formålet og hensigten med planerne, siger Kirsten Sinding.

Rybners Kursuscenter kan planlægge uddannelse for store grupper af medarbejdere ved hjælp af specialtilrettelagte kurser efter virksomhedens behov. Kurser som kan foregå i virksomheden eller på kursuscentret alt efter, hvad der passer bedst. Men der kan også lægges planer for enkelte nøglemedarbejdere, som skal opnå nogle specielle kompetencer.

Sådan foregår det:

  • Kontakt virksomhedskonsulent Kirsten Sinding på e-mail: ksi@rybners.dk eller mobil: 6122 0955. Aftal et besøg i virksomheden.
  • Virksomhedens ledelse afstemmer forventninger med virksomhedskonsulenten og definerer målet for uddannelsesplanlægningen.
  • Medarbejderne får af ledelsen en fælles information om, hvad der er formålet med uddannelsesplanlægningen og efteruddannelsen
  • Konsulenten sætter en individuel kompetencevurdering i gang. Kompetencerne bliver holdt op mod de AMU-mål, som virksomheden ønsker at medarbejderne skal opnå.
  • Virksomheden får en samlet uddannelsesplan for sine medarbejdere
  • Konsulenten kan hjælpe med at planlægge uddannelsesaktiviteter for virksomheden.

ksi.jpg
Virksomhedskonsulent Kirsten Sinding

FAKTA
Projektet hedder SAMVIRK og er lavet af Vækstforum Syddanmark og de fire VEU-centre i Syddanmark med støtte fra Den Europæiske Socialfond.