Nyheder

Htx-elever var rollemodeller i ny sciencecamp

I sidste uge deltog 24 elever fra 8. klasse på Vitaskolen i en tre dages sciencecamp på Aalborg Universitet Esbjerg. Campen er udviklet i forbindelse med Esbjerg Kommunes Videnstrategi, der sætter fokus på naturvidenskab og fremtidsmulighederne i energisektoren.

På sciencecampen præsenterede Esbjerg Forsyning eleverne for konkrete problemstillinger, som de i løbet af tre dage skulle finde en løsning på, og målet var, at såvel elever som lærere fik viden om og erfaringer med en arbejdsmetode, der fremmer elevernes kreativitet og udfordrer dem fagligt.

Under forløbet stillede Rybners Tekniske Gymnasium udvalgte elever til rådighed, og de fungerede som rollemodeller og sparringspartnere for Vitaskolens elever. For Aalborg Universitet indgår sciencecampen som en del af Projekt Energi Campus Esbjerg, der via forskellige aktiviteter retter søgelyset mod ingeniøruddannelserne og fagets spændende karrieremuligheder.

Sciencecampen udspringer af Esbjerg Kommunes Videnstrategien, som med fokus på naturvidenskaben skal skabe sammenhæng mellem dagtilbud, grundskole, ungdomsuddannelser og universitet og samtidig styrke samspillet med erhvervslivet.

- I dette unikke samarbejde får eleverne mulighed for gennem arbejdet med problemstillinger og den faglige støtte at få en særlig oplevelse og et spændende indblik i fremtidsmulighederne i energisektoren. Det er i grundskolen, at vi skal finde fremtidens ingeniører, siger projektleder Tove Morell.

Flere camps i fremtiden
På campen stifter eleverne bekendtskab med kravene på Rybners Tekniske Gymnasium, ligesom de bliver klogere på, hvad en karriere som ingeniør indebærer. Fremadrettet vil flere sciencecamps blive udbudt til Esbjerg Kommunes skoler, og allerede nu er der en dialog i gang med virksomheder, der kan bidrage med konkrete og reelle problemstillinger, som eleverne kan løse.

- Det er positivt, at så mange er engageret i sciencecampen, og vi skal bringe al den viden og de initiativer, der allerede er i Esbjerg Kommune, i spil. Campen danner en rød tråd til Børn- og ungepolitikkens fokus på science og læring og passer godt til folkeskolereformens krav om nye måder at lære på, og den skaber åbenhed mellem skolerne, de øvrige uddannelser og erhvervslivet, siger direktøren for Børn & Kultur i Esbjerg Kommune, Jørn Henriksen, i en pressemeddelelse fra kommunen.