Nyheder

Rollemodeller fra Rybners Tekniske Gymnasium inspirerer elever

En elev sagde allerede under campen, at han vil på HTX og derefter læse til maskiningeniør. Over halvdelen af eleverne synes, at Aalborg Universitet Esbjerg er et spændende sted, og knap halvdelen har nu HTX med i deres overvejelser, når de skal videre efter folkeskolen. Mange af eleverne giver positive kommentarer omkring campen som sjovt og lærerigt.

På campens første dag på Aalborg Universitet Esbjerg startede opfinderne af Wave Star, Keld og Niels Arpe Hansen, med at fortælle lidt om fremtidens energiformer. De fortsatte med historien om Wave Star, hvor de fremhævede de udfordringer, de har haft undervejs, bl.a. med at få patent. De sluttede med at præsentere en aktuel problemstilling, som eleverne skulle finde løsningforslag til: ”Hvordan transporteres en flyder (diameter = 6 meter, højde = 4,10 meter, vægt = 24 tons), som fremstilles på en fabrik i Hjallerup, til havnen i Hvide Sande. Gerne find en alternativ måde.”

Alle grupper præsenterede deres løsningsforslag og prototyper for et dommerpanel på campens sidste dag på Vitaskolen. Der var stor ros fra alle dommere og arrangører over elevernes engagement, prototyper og gode samarbejde.

Ikke langt fra virkeligheden
Fra Rybners Tekniske Gymnasium deltog Anders Ramsgaard og Kristoffer Kaas Nielsen fra 3.c på. De fungerede som rollemodeller og sparringspartnere for Vitaskolens elever og hjalp dem blandt andet med at tegne modeller og efterfølgende realisere dem på værkstedet.

- Det var en sjov oplevelse. Vi har begge fået meget ud af det. Man forstår for eksempel altid selv noget bedre, når man skal forklare det til andre, vurderer Anders Ramsgaard.

De to htx-elever sad også med i dommerkomiteen.

- I vores bedømmelser lagde vi især vægt på, hvordan elevernes gruppearbejde fungerede, og det må siges, at det gik over al forventning. Ligesom vi selv kender det fra undervisningen på gymnasiet, er en opgave meget mere sjov og motiverende, når den er reel. Og fordi Wave Stars medejere var til stede, kunne de fortælle, at nogle af elevernes løsninger faktisk ikke var langt fra virkeligheden, beretter Anders Ramsgaard.

sciencecamp

Eleverne fra Vitaskolen fik ros for deres engagement. For rollemodellerne (ikke på fotoet) er det lærerigt at stå i vejlederrollen, samtidig med at de viser eleverne brobygning fra folkeskolen over gymnasium til universitetet.